IPF Bihać - Osnovni podaci Ispis E-mail
Static content - O fakultetu
ipf01

 

OSNOVNI PODACI O ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU

Puni naziv: ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

 

Adresa: Žegarska aleja b.b. 77000 Bihać

Telefon: +37 220165 (dekan)

+37 220162 (sekretar)

+37 228161 (studentska služba)

+37 228160 (fax)

 

 

Programski sadržaji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću tretiraju:

  • OBRAZOVANJE

zasnovano na islamskim, pedagoškim i savremenim osnovama sa dokazanim nastavnim kadrom i adekvatnim nastavnim pomagalima.

  • STUDENTSKI DOM

sa zadovoljavajućim je uslovima i pogodnostima za organizovanje urednog, sadržajnog i raznolikog studentskog života.

  • INFORMATIKA:

- FONO LABORATORIJ

pomaže bržem i jednostavnijem učenju stranih jezika (engleski i arapski) i učenju Kur'ana.

- KOMPJUTERSKA SALA

omogućava zainteresovanim da kompjuter postane dio njihovog svakodnevnog života.

- INTERNET KLUB

jeftinim pristupom internetu čini dostupnu mrežu i bazu podataka te elektronsku povezanost sa svijetom.

  • REKREACIJA

pored odgojno-obrazovnog procesa, zastupljen je segment rekreativnih sportskih aktivnosti (stolni tenis, košarka, karate i fitnes) što doprinosi jačanju fizičkog i psihičkog stanja duha.

  • RESTORAN

sa ukusnim i kaloričnim obrocima zadovoljava apetite korisnika internata a ponekad i goste, odnosno posjetioce fakulteta.

  • BIBLIOTEKA

iako je u razvojnom i organizacionom zamahu, posjeduje velik broj djela na bosanskom, arapskom i engleskom jeziku. Raspolaže i čitaonicom.

  • STUDENTSKA KANTINA

je snabdjevena sa odgovarajućim artiklima koji dobro dođu studentima i korisnicima internata u pojedinim momentima.

  • AKTIVNOSTI NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU:

- POVREMENE STUDENTSKE TRIBINE

dodatna su prilika širem obrazovanju jer predavači iz raznih naučnih oblasti obrađujući aktualna pitanja ovog doba i podneblja.

- STUDENTSKI KVIZOVI

su u službi druženja studenata, usvajanja novih saznanja, spoznaja i informacija. Budu dobro posjećeni jer su atraktivnog i privlačnog karaktera.

- IZLETI I EKSKURZIJE studenata IPF

uglavnom naučne sadržine, osmišljenim programima u ljetnom ili zimskom periodu studentima fakulteta približavaju Bosnu i Hercegovinu kroz njene prirodne, turističke, ekonomske, kulturne i druge resurse.

- POSJETE

Različite ekskurzije ili delegacije iz brojnih mjesta naše zemlje i šire prilkom posjeta Bihaću najčešće obilaze Islamski pedagoški fakultet koji lijepom i atraktivnom zgradom privlači pažnju posjetilaca.

- NATJECANJA

Studenti IPF-a aktivno učestvuju na sportskim natjecanjima koja se organizuju na nivou Univerziteta u Bihaću, obrazovnih institucija Islamske zajednice ili grada Bihaća.

- STUDENTSKO KINO

Članovi Studentske unije IPF u određenim intervalima aktiviraju Studentsko kino radi prikazivanja dokumentarnih, historijskih i akcionih filmova čija tematika im može biti od koristi.

- KURSEVI STRANIH JEZIKA

imaju opravdanost da budu aktivni kako u zimskom tako i u ljetnom semestru jer postoji interes za učenjem engleskog i arapskog jezika.

- PREDAVANJA, SEMINARI, IZLOŽBE

Osim javnim tribinama fakultet je često domaćin raznovrsnim naučnim seminarima, predavanjima i izložbama.

- KLUB KNJIGE

je projekat kroz kojeg studenti, kao njegovi nosioci, jedanput mjesečno obrađuju izabrane teme te ih prezentuju studentskoj i široj javnosti.

 

Priredili: Hodžić Hajrudin i Nesimović Hamdija

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu