Termini ispita u decembru

DECEMBARSKI ISPITNI ROK

za kandidate koji imaju pravo polagati ispite ispite, a po osnovu apsolventskog ili imatrikulantskog statusa, ili razlike predmeta.

 

RB

Naziv predmeta

Datum i satnica održavanja ispita

 • 1.

Sira

25.12. od 10 sati

 • 2.

Humana ekologija

20.12. od 8,30 sati

 • 3.

Tehnika pisanja naučnog rada

21.12. od 10,30 sati

 • 4.

Retorika

28.12. od 15 sati

03.01.2013. od 14,30

 • 5.

Školska pedagogija

26.12. od 12.30 sati

 • 6.

Arapski jezik kroz praksu

27.12. od 14.30 sati

 • 7.

Bosanski jezik II

28.12. od 15 sata

03.01.2013. od 14,30

 • 8.

Savremena fikhska pitanja

24.12. od 12,30 sati

 • 9.

Demokracija i ljudska prava

26.12. od 13,30

 • 10.

Uvod u islamsku filozofiju

18.12. od 12,30

 • 11.

Osnovi informatike

24. 12. od 10,30

 • 12.

Sociologija

25. 12. od 10 sati

 • 13.

Da'va II

24.12. od  10 sati

 • 14.

Edukacijska  psihologija

27.12. od  11 sati.

 • 15.

Fikh II

20.12. od 12.30

 • 16.

Kiraet II

20.12. od 12.30

 • 17.

Metodika islamske vjeronauke II

26.12. od 12,30

 • 18.

Arapski jezik II

27.12. od 14,30 sati

 • 19.

Bosanski jezik I

28.12. od 15 sati

03.01.2013. od 14,30

 • 20.

Dokimologija

26.12. od 12.30 sati

 • 21.

Engleski jezik II

24.12. od 9,30 sati

 • 22.

Njemački jezik II

Po dogovoru sa nastavnikom.

 • 23.

Tefsir II

24.12. od 12,30 sati

 • 24.

Teorija nastave

17.12. od 10,30 sati

 *Ispiti se mogu prijaviti od 10. do 12. decembra 2012. godine.

 

Bihać, 07.12.2012.

                                                                            Prodekan za nastavu:

                                                                            Dr. sc. Sulejman Topoljak red. prof