Konkurs za upis na II ciklus studija

 

KONKURS za upis studenata u I godinu II ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini

 

Kompletan tekst Konkursa