Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 15 Maj 2008 14:06

Opća pedagogija

 

Semestar

Predavanja

Vježbe

ECTS krediti

I

2

2

5

 

Svrha i zadaća: Usvojiti znanstveno i stručno pedagoško nazivlje, te sistem spoznaja iz teorije i prakse odgajanja.

Program predavanja

            Predmet proučavanja: Odgoj kao bitna i stalna društvena kategorija. Ciljevi odgoja i obrazovanja. Temeljne karakteristike odgoja. Osnovni pedagoški pojmovi. Pedagogija kao znanost. Odnos pedagoške teorije i prakse. Sistem pedagoške znanosti. Odnos pedagogije prema drugim znanostima. Interdisciplinarnost u pedagogiji. Pedagoške discipline. Društveno-povijesna dimenzija pedagogije. Odgojno-obrazovni fenomeni: poteškoće odgoja kao bitni faktor za čovjekov život i njegov suživot s cjelokupnom stvarnošću. Važnost odgoja za budućnost. Odgoj se odnosi na cjelokupnu stvarnost, a cjelokupna stvarnost sudjeluje u odgoju čovjeka. Odgoj i obrazovanje. Posebni osvrt na okolinu, važnost i utjecaj koji ima globalizacija na čovjekov odgoj. Pedagoški pojmovi. Edukacija. Socijalizacija. Akulturacija. Institucija. Permanentno obrazovanje. Kvalifikacijska ljestvica. Društvo i kultura kao determinante odgoja i obrazovanja. Opće i stručno obrazovanje. Dualizam i elitizam odgojno-obrazovnog sistema. Područja i dimenzije odgoja: Moralni odgoj. Intelektualni odgoj. Tjelesni odgoj. Estetski odgoj. Radni odgoj. Duhovni odgoj. Odgoj za participiranje u društvu. Faktori odgoja: Situacije u kojima se odgoj događa. Odgoj u obitelji. Odgoj u predškolskoj ustanovi i školi. Odgoj u domovima. Odgoj u slobodnom vremenu. Odgoj i mediji masovne komunikacije. Odgoj u školi. Upoznati značajke učitelja kao subjekta odgoja i obrazovanja. Polja odgoja: Obiteljski odgoj. Predškolski odgoj. Školski odgoj. Odgoj i obrazovanje odraslih. Odgoj u domovima. Odgoj u slobodnom vremenu. Odgoj za posebne potrebe. Teorije znanosti o odgoju: Normativna znanost o odgoju. Empirijska znanost o odgoju. Znanost o odgoju kao hermeneutička disciplina. Duhovnoznanstvena pedagogija. Kritička teorija i kritička znanost o odgoju. Znanost o odgoju na osnovi teorije sistema.

Program vježbi

Vježbe su auditorne. Cilj vježbi je da se studenti osposobe za kritičko gledanje i razumijevanje pitanja i problema savremene pedagoške teorije i prakse. Angažiranost i zainteresiranost studenata za rad u procesu nastave se evidentira i boduje približavajući se obilježjima ECTS sistema. Da bi student stekao pravo na potpis nastavnika neophodno je da uredno i redovno pohađa predavanja i vježbe.

Provjera znanja

Provjera znanja se vrši putem polaganja ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni ispit je eliminatoran.

Literatura

Osnovna:

  1. A. Vukasović, Pedagogija, Zagreb, 1991.
  2. H. Gudjans, Pedagogija, temeljna znanja, Educa, Zagreb, 1994.
  3. Koning-Zedler, Teorije znanosti o odgoju, Educa, Zagreb, 2001.
  4. A. Kreso: Koordinate obiteljskog odgoja, Sarajevo, 2004.
  5. Ćatić-Stevanović, Pedagogija.

 

Dopunska:

  1. H. Giesecke, Uvod u pedagogiju, Zagreb, Educa, 1993.
  2. LJ. Mialaret, Uvod u edukacijske znanosti (I i II poglavlje), Školske novine, Zagreb, 1989.
  3. Malić-Mužić, Pedagogija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
  4. Referentni autori i radovi iz područja odgoja i obrazovanja u Islamu, pedagoški časopisi i internet izvori.
 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu