Nastavni plan i program 2010/2011 Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 11 Juli 2011 13:58

PREDMETNO-PLANSKA STRUKTURA PO SEMESTRIMA

 

SEMESTAR I

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Kiraet I

3+2

6

2. Tefsir I

3+1

4

3. Sira

3+1

4

4. Arapski jezik I

3+3

6

5. Bosanski jezik I

3+2

5

6. Opća pedagogija

2+2

5

Ukupno

28

30

  

SEMESTAR II

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Hadis I

3+1

5

2. Akaid

3+1

5

3. Da'va I

3+1

5

4. Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju

3+1

4

5. Teorija nastave

3+2

6

6. Opća psihologija

2+2

5

Ukupno

25

30

 

SEMESTAR III

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Tefsir II

2+2

5

2. Kiraet II

3+2

6

3. Arapski jezik II

3+3

6

4. Školska pedagogija

2+2

5

5. Retorika

2+2

4

6. Izborni predmet

2+2

4

Ukupno

27

30

 

IZBORNI KURSEVI

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Savremene ideologije

 

 

2. Tefsir 30. džuza

 

 

3. Hadiski tekstovi

 

 

 

SEMESTAR IV

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Hadis II

2+2

5

2. Fikh I

3+1

5

3. Isl. kultura i civilizacija na Balkanu

3+1

5

4. Humana ekologija

2+2

5

5. Metodika islamske vjeronauke I

3+2

6

6. Izborni predmet

2+2

4

Ukupno

25

30

 

IZBORNI KURSEVI

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Engleski jezik I

 

 

2. Njemački jezik I

 

 

 

SEMESTAR V

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Bosanski jezik II

3+2

6

2. Da'va II

3+0

5

3. Uvod u islamsku filozofiju

3+1

5

4. Osnovi informatike

2+2

5

5. Demokracija i ljudska prava

2+1

3

6. Izborni predmet

2+2

4

Ukupno

24

28

 

IZBORNI KURSEVI

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Engleski jezik II

 

 

2. Njemački jezik II

 

 

  

SEMESTAR VI

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Fikh II

3+1

4

2. Sociologija

3+1

4

3. Metodika islamske vjeronauke II

3+2

6

4. Edukacijska psihologija

3+2

5

5. Savremena fikhska pitanja

3+1

4

6. Izborni predmet

2+2

4

7. Diplomski rad

-

5

Ukupno

26

32

 

IZBORNI KURSEVI

KONTAKT

SATI

KREDIT

1. Arapski jezik kroz praksu

 

 

2. Odgoj i obrazovanje u islamskoj                        

filozofiji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu