Raspored predavanja - decembar 2011. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja

 

DATUM

Semest.

08.00-09.30

10.00-11.30

12.30-14.00

UTO

06.12.

Sira

Uvod u učenje Kur'ana

Sira

Opća pedag. vj.15,00

III

Kiraet II

Savremene ideologije

Engl. j. lektor

Školska  ped. vj. 16.30

V

Da'va II

Engl. j. lektor

 

SRI

07.12.

 

  Bosanski j. I vježbe

FIUM ar. j.

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Tefsir II

 Školska pedagogija

Engl. j. lektor

V

Demokracija i lj. prava

Osnovi informatike

Engl. j. lektor

ČET

08.12.

Opća pedagogija

FIUM ar. j.

Uvod uč. Kur'ana

Tehn. pis. n.r. vj. 14.30-16

III

Tefsir II

Savremene ideol.

Kiraet II vj.

 

V

Da'va II

  Osnovi informatike

 

PET

09.12.

I

Uvod u učenje Kur'ana vj.  

Osnovi tefsira

Bosanski j. I od 15.00

III

Kiraet II

Arapski II

Retorika od 13.00

V

Engleski j. II

Bosanski j. II

 

SUB.

10.12.

I

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

Osnovi tefsira

Opća pedagogija

III

Retorika vježbe

Arapski j. II

 

V

Uvod u isl. filoz.

Uvod u isl. filoz.

 

PON

12.12.

Sira

FIUM ar. j.

 

Opća pedag. vj.15,00

III

Arapski j. II

Kiraet II

Engl. j. lektor

Školska  ped. vj. 16.30

V

Uvod u isl. filoz.

Uvod u isl. filoz.

Engl. j. lektor

 

UTO

13.12.

Opća pedagogija

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Osnovi tefsira

III

Tefsir II

Školska pedag.

V

Demokracija i lj. prava

Da'va II

 

SRI

14.12.

Bosanski j. I vježbe

Opća pedagogija

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Školska pedagogija

Tefsir II

Engl. j. lektor

V

Osnovi informatike

Bosanski j. II vježbe

Engl. j. lektor

ČET

15.12.

Uvod u učenje Kur'ana

SIRA

FIUM ar. j.

III

Arapski II  

Kiraet II vj.  

Retorika vježbe od 13,00

V

Da'wa II

Demokracija i ljudska prava

PET

16.12.

Uvod u učenje Kur'ana

Osnovi tefsira

III

Arapski j. II vj.

Kiraet II

V

Engleski j. II

PON

19.12.

Sira

Uvod u učenje Kur'ana

FIUM ar. j.

Opća pedag. vj.15,00

III

Kiraet II

Savremene ideologije

Engl. j. lektor

Školska  ped. vj. 16.30

V

Uvod u isl. filoz.

  Uvod u isl. filoz.

Engl. j. lektor

 

UTO

20.12.

 

Opća pedagogija

Sira

Uvod u učenje Kur'ana

III

Tefsir II

 Školska pedagogija

Kiraet II vj.

V

Osnovi informatike

 

SRI

21.12.

I

Bosanski j. I vježbe

FIUM ar. j.

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Tefsir II

Savremene ideol.

Engl. j. lektor

V

Da'va II

Bosanski j. II vježbe

Engl. j. lektor

ČET

22.12.

Uvod u učenje Kur'ana vj.  

 Bosanski j. I

Osnovi tefsira

Tehn. pis. n.r. vj. 14.30-16

III

Kiraet II

Arapski II

Retorika

 

V

Bosanski j. II

 Da'va II

 

 

PET

23.12.

I

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

Osnovi tefsira

III

Retorika vježbe

Arapski j. II

V

  Engleski j. II

Osnovi informatike

PON

26.12.

Sira

FIUM ar. j.

Opća pedag. vj.15,00

III

Arapski j. II

Kiraet II

Engl. j. lektor

Školska  ped. vj. 16.30

V

Engleski j. II

Osnovi informatike

Engl. j. lektor

 

UTO

27.12.

 

Opća pedagogija

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Osnovi tefsira

III

Tefsir II

Školska pedag.

Arapski j. II vj.

V

Demokracija i lj. prava

Da'va II

 

SRI

28.12.

 

Bosanski j. I vježbe

Opća pedagogija

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Školska pedagogija

Tefsir II

Engl. j. lektor

V

Osnovi informatike

Bosanski j. II vježbe

Engl. j. lektor

ČET

29.12.

I

Uvod u učenje Kur'ana

SIRA

FIUM ar. j. vježbe

III

Arapski II  

Kiraet II vj.  

Retorika vježbe od 13,00

V

Da'wa II

Demokracija i ljudska prava

 

PET

30.12.

Uvod u učenje Kur'ana

Osnovi tefsira

III

Savremene ideologije

Kiraet II

V

 

 

 

 

 

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu