Odgođen ispit kod dr. Husića

 

OBAVIJEST
o odgađanju ispita iz predmeta
UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU

 

ISPITI IZ PREDMETA UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU i IKC NA BALKANU
kod doc. dr. Aladina Husića, zakazani za 18. septembar, odgođeni su za 22. septembar 2012. godine, subota u 08.00 sati.

 

Prodekan za nastavu:  Dr. sc. Sulejman Topoljak