Održan seminar: Umjereni srednji put – program i etika

 

U ponedjeljak, 23. septembra 2013. godine u organizaciji Rijasetovog centra El-Vasitije za promociju umjerenog islamskog puta i Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, održan je jednodnevni seminar za imame, vjeroučitelje i studente na temu „Umjereni srednji put – program i etika“. Seminar je održan u cilju edukacije i davanja određenih smjernica o značaju ove tematike, obzirom na težinu vremena u kom živimo i mnoštvo onih koji islam predstavljaju na pogrešan način. Gost predavač je bio uvaženi akademik dr. Ebul-Feth Muhammed El-Bejanuni sirijiskog porijekla, koji trenutno živi i radi u Kuvajtu.

Seminar je bio podijeljen na dva dijela, u prvom dijelu dr. Bejanuni je govorio o pojedincima i skupinama koje predstavljaju islam na pogrešan način i pogubnosti njihovih djelovanja jer rade i nastupaju bez adekvatnog znanja i referenci. Također se dotakao raznih skupina koje svojataju islam i vlastita učenja predstavljaju kao jedini ispravni menhedž i put kojeg svi trebaju da slijede.

Islam se pogrešno predstavlja

„Neko islam predstavlja na selefijski način, neko na sufijski, neko na radikalan način, a islam je iznad svih tih skupina i pravaca i treba ga predstaviti onakvog kakav on i jeste u suštini. Da bi to uspjeli, potrebno je da se oslobodimo osobnih utisaka i stavova kako islam ne bi predstavljali na pogrešan način. U prilog tome govori i hadi Božijeg Poslanika, a.s. u kom se kaže: „Ostavio sam vas na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan, s njega neće skrenuti osim onaj ko je propao“ kazao je El-Bejanuni.

On je također istakao činjenicu kako je osnovni problem nekih daija, to što lijepo pričaju ali u praksi ne žive u skladu sa onim čemu pozivaju druge. Njihovi porodični životi nisu uređeni u duhu islamskih učenja, te na taj način odbijaju mnoge ljude od islama, koji kada to vide, opravdavaju svoje nepraktikovanje islama njihovim postupcima.

Značaj jedinstva je neprocjenjiv

Također se dotakao činjenice da su djelatnici koji rade na polju islama i edukacije ljudi po tom pitanju, često puta suprotstavljeni i razjedinjeni, te naglasio kako je značaj jedinstva ogroman i kako u takvim situacijama pojedinci i skupine treba da se priklone većini uleme.

„Neka ulema i daije, jedni na druge gledaju kao na suparnike, umjesto da budu partneri jedni drugim i zajedno rade na islamskim programima i edukacijama. Veoma je važno raditi zajedno u koordinaciji i ne smetati jedni drugima, tako što ćemo se međusobno potkopavati i neutralizirati“ istakao je El-Bejanuni i dodao da, ako nekome nije drago što se, pored njega ili njegove skupine, još neko bavi davom, treba preispitati svoj nijet.

Uklapanje u sredinu u kojoj se djeluje

Zatim je u drugom dijelu spomenuo značaj seminara na ovu temu, kao i radionica na kojima bi se razmjenjivala iskustva i vodio dijalog u cilju popravljanja trenutnog stanja u oblasti negativnih konotacija, koje su na račun islama proizvele neke skupine i pojedinci svojim nesavjesnim i neodgovornim radom. Također je predstavio značenje umjerenog islamskog puta sa šerijatsko-pravnog aspekta, naglasivši kako se umjereni put ogleda u uklapanju u sredinu u kojoj islamski daija djeluje.

„Umjereni put se ogleda u primjeni sljedeća tri elementa: ispravan odnos prema Bogu, ispravan odnos prema samom sebi i ispravan odnos prema ljudima. Ko to upotpuni, možemo kazati da je na srednjem putu“ kazao je Bejanuni, dodavši kako se cijeli islam može sažeti u suri El-Asr, posebno u njenom zadnjem ajetu.

Na seminaru su prisustvovali imami i vjeroučitelji sa područja bihaćkog Muftijstva, te studenti postdiplomskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta. Na kraju se dekan prof. dr. Muharem Štulanović zahvalio dr. Bejanuniju na kvalitetnom izlaganju i ostalima na prisustvu, te dodao kako se nada da je ovim seminarom Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, još jednom pokazao svoje opredjeljenje za umjereni religijski pravac i praksu, te opravdao naziv otvorene institucije.

 

F. V.

Seminar