IPF Bihać - Siže historijske retrospektive Ispis E-mail
Static content - O fakultetu

 

 

Islamski pedagoški fakultet

(Islamska pedagoška akademija)

 

Završetkom agresije na Bosnu i Hercegovinu i stvaranjem osnovnih uslova planskog razvoja, Islamska zajednica se orijentisala na rješavanje prioriteta nastalih demokratskim promjenama čija je realizacija bila onemogućena usljed ratnih dešavanja. Jedan od prioriteta IZ-e bio je osposobljavanje stručnog kadra za predmet Vjeronauka, uveden u nastavni proces na području Unsko-sanskog kantona krajem 1992. godine. Kako se spomenuti predmet već stabilizovao u osnovnim i srednjim školama tokom rata, potreba dugoročnog rješavanja kvalitetnog nastavnog kadra za spomenuti predmet, završetkom agresije, nametala se sama po sebi.

Svjestan toga muftija bihaćki Hasan ef. Makić, koji je bio na čelu najodgovornije institucije Islamske zajednice na Unsko-sanskom kantonu pokreće inicijativu o otvaranju Islamske pedagoške akademije u Bihaću čiji bi osnovni zadatak bio obrazovanje stručnog kadra za predmet Vjeronauka. Sa Muharemom Štulanovićem koji je jedno vrijeme u toku rata dolazio iz Beča i predavao na IPA u Zenici kao vanjski saradnik, zatim sa pravnikom Mehmedom Durakovićem, koji će biti i prvi sekretar Akademije započinje sa realizacijom tog projekta. Tu je i Fuad Sedić koji odlazi da brani doktorat u Rijad a Štulanović preseljava iz Beča i nakon inicijative, elaborata, određivanja lokacije privremenog smještaja Akademije, mogućnosti angažovanja neophodnog nastavnog kadra za proces nastave na Akademiji, drugih pripremnih radnji i upućenog zahtjeva Rijasetu IZ-e o opravdanosti osnivanja Akademije u Bihaću, Sabor IZ-e u BiH je 25.12.1995. godine donosi odluku o osnivanju Islamske pedagoške akademije u Bihaću.

Od tada pa do upisa I generacije studenata, akademske 1996/97., Akademija je vršila pripreme kako što spremnije dočekati početak akademske godine. Teškoća je bilo od samog starta. Trebalo je adaptirati i dograditi zgradu Muftijstva u Bihaću gdje je bio planiran privremeni smještaj Akademije do preselenja u vlastiti prostor, osigurati nastavni kadar, opremu i osnovne uslove kvalitetnom nastavnom procesu. Iako adaptacija zgrade nije bila završena do početka akademske godine tj. do oktobra 1996. predavanja za prvu upisanu generaciju studenata otpočela su na vrijeme. Uporedo sa adaptacijom prostora i nastavom u otežanim uslovima paralelno se radilo na poslovima kojima su udarani temelji zdravoj obrazovnoj instituciji i iznalaženju rješenja trajnog smještaja Akademije.

Zahvaljujući tada aktuelnim općinskim i kantonalnim organima vlasti, posebno zaslugom premijera Kantona Mirsada Veladžića, te načelnika općine Bihać, Adnana Alagića, kod gradskog stadiona na Lukama dodjeljuje se atraktivna lokacija za buduću zgradu Akademije koju će potpuno izfinansirati najveći donatar BiH-u „Visoki saudijski komitet za pomoć Bosni i Hercegovini“. Već 1997. godine IZ-a BiH imala je saznanje da će u skoroj budućnosti imati rješeno pitanje trajnog smještaja Akadmije u njenom vlastitom objektu.

Svečanost otvorenja zgrade Muftijstva, koja je bila i privremena zgrada Akademije, bila je 28.09.1997. Akademija je od tog momenta pa do preseljenja u vlastitu zgradu raspolagala prostorijama za izvođenje nastave, kompjuterskom salom, bibliotekom, apartmanom, kuhinjom sa restoranom, velikom salom za predavanja, studentskom čitaonicom, mesdžidom... U takvim uslovima Akademija se skoncentrisala na organizovanje što kvalitetnijeg nastavno-naučnog procesa, angažovanje kvalitetnog nastavnog kadra i rješavanje administrativnih poslova proisteklih otpočinjanjem radom. Na Akademiju će doći i novi sekretar Hamdija Nesimović, a od nastavnika dr. Sulejman Topoljak. Poslije će se stalno zaposliti i dvojica asistenata, Muamer Sedić i Hajrudin Hodžić. Muftija bihaćki, Hasan ef. Makić bio je vršilac dužnosti dekana Akademije od osnutka pa do pred preselenje u novu zgradu a naslijedio ga je na dužnosti dekana dr. Fuad Sedić u dva mandata. Aktualni dekan je dr. Muharem Štulanović.

Značajni događaji i datumi

Od bitnih momenata u procesu razvoja Akademije posebno su značajni slijedeći:

 • Udruživanje u Univerzitet u Bihaću 30.06.1997. Od tada Akademija ima svoje mjesto i kvalitetnu saradnju kako sa Univerzitetom tako i sa ostalim članicama Univerziteta u Bihaću.
 • Potpisivanje ugovora o izgradnji objekta Akademije 11.12.1997. godine između donatora Visokog saudijskog komiteta za pomoć Bosni i Hercegovini, korisnika Islamske pedagoške akademije u Bihaću i izvođača radova Invest izgradnje iz Zenice te početak izgradnje objekta u aprilu 1998. godine.
 • Prva promocija diplomanata Akademije obavljena je 17. maja 2000. godine. Diplome nastavnika vjeronauke primila su 33 studenta. Svečanosti su prisustvovali Reisu-l-ulema prof. dr. Mustafa ef. Cerić, prorektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Mujo Demirović i brojne druge zvanice iz Bihaća i drugih mjesta.
 • Svečano otvorenje nove zgrade Akademije 19. septembra 2000. godine. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, zvanice i građani među kojima je bila i delegacija iz Saudijske Arabije, rektor jednog od najpoznatijih islamskih univerziteta iz Rijada, direktor Visokog saudijskog komiteta, predsjednik Unsko-sanskog kantona, izaslanik Reisu-l-uleme, direktor Ureda za dijasporu, direktor Ureda za vakuf, izaslanik Mešihata IZ-e u Hrvatskoj i drugi.
 • Useljenje u novu zgradu 02. septembra 2002. godine. Osim Akademije u zgradi je prve dvije godine bila smještena i Medresa Džemaludin Čaušević iz Cazina.
 • Druga promocija diplomiranih studenata bila je 10. jula 2003. godine. U nastavnike vjeronauke promovisan je 51 student. Promocija je održana u Velikoj sali Akademije a prisustvovao joj je bihaćki muftija, rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Isak Karabegović, druge zvanice, brojna rodbina i prijatelji diplomanata.
 • Treća promocija diplomanata Akademija bila je 09. jula 2005. godine u sportskoj dvorani Luke. To je prva promocija koju je organizovao Univerzitet u Bihaću i na kojoj su učestvovale sve članice Univerziteta u Bihaću. Na svečanoj promociji pred brojnim auditorijem predstavljene su članice Univerziteta da bi zatim rektor Univerziteta uručio plakete i nagrade najboljim studentima dok je dekan Akademije uručio diplome 36-orici diplomanata.
 • Posebno značajni momenti za historijski aspekt Akademije su odluke Sabora IZ-e o transformaciji Akademije sa dvogodišnjeg u trogodišnji studij, izmjeni oblika organizovanja Akademije i njenom preimenovanju u Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Bili su to značajni iskoraci u razvojnom putu Akademije, odnosno Fakulteta koji su mu donijeli izvjesniju budućnost a i potvrdili njegovu spremnost da se razvija u duhu savremenih obrazovnih prestrojavanja i Bolonjskog procesa. Transformacija je zaživjela i već su vidljivi njeni pozitivni efekti.

U toku svoga desetogodišnjeg rada Akademija je bila organizator i domaćin brojnim seminarima, tribinama, takmičenjima, debatama, posjetama, druženjima, sportskim susretima obrazovnih institucija Islamske zajednice. Kroz sve, željela se prezentovati odlučnost sudjelovanja u svim segmentima društvenih zbivanja, naučnih, obrazovnih, moralnih, etičkih, kao potvrda otvorenosti i tolerantnosti Fakulteta. Od izvannastavnih aktivnosti kojima su se studentima nudili širi naučni i drugi pogledi su ekskurzije, kampovanja, izleti (Tuzla, Goražde, Sarajevo, Zenica, Martin-Brod, Kulen-Vakuf; Velika Kladuša, Bužim, Bosanska Krupa, Sanski Most...)

Za istaknuti su:

 • Radne posjete Reisu-l-uleme prof. dr. Mustafe ef. Cerića i njegovih saradnika mr. Muharema Omerdića i generalnog sekretara Rijaseta IZ-e Muhameda Salkića, 09. oktobra 2003. godine i 08. marta 2006. godine,
 • Posjeta predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića 12. marta 2004. godine,
 • Velika izložba iranskih umjetničkih djela i rukotvorina 29.,30. juna i 1. jula 2004. godine u Velikoj Sali Akademije. Izložba je bila izuzetno atraktivna i dobro posjećena.
 • Akademiju je radi uspostave saradnje u februaru 2005. godine posjetila četveročlana delegacija Religijske (kršćanske) pedagoške Akademije iz Graca, Austrija, sa rektorom dr. Zigfrid Baronesom na čelu.
 • Uzvratna posjeta tročlane delegacije IP fakulteta, predvođene dekanom dr. Muharemom Štulanovićem, Religijskoj (kršćanskoj) pedagoškoj akademiji u Gracu od 12. do 15. novembra 2006. godine.
 • U okviru dana Saudijske kulture Akademija je bila domaćin izložbi maketa i slika Dvaju harema od 08. do 16. juna 2006. godine. Realizaciju izložbe omogućio je Kulturni centar kralja Fahda iz Sarajeva u saradnji sa Akademijom. Izložba je bila privlačna i izuzetno dobro posjećena.

Sjećanje zaslužnih

Mnogo je nastavnika-spoljnih saradnika, institucija, pojedinaca koji su svojim odnosom prema Akademiji zaslužili poštovanje i priznanja. Nije ih moguće sviju spomenuti. Svjesna njihove pomoći i uloge u njenom razvojnom procesu Akademija im ostaje zahvalna.

Formiranje jezgra nastavnog kadra za izvođenje nastave 1996. godine nije bio jednostavan posao. Sa željom da pomognu prevazilaženje nedostka kadra u nastavni proces se uključili: nekolicina profesora iz Zenice sa Islamske pedagoške akademije, iz Sarajeva sa Fakulteta islamskih nauka, iz Banja Luke, Zagreba i Bihaća. Svi oni zaslužuju sjećanje, poštovanje i priznanja. Sa posebnim poštovanjem sjećamo se rahmetli dr. Sulejmana Mašovića iz Zagreba, dr. Seada Misirlića iz Banja Luke i mr. Muharema Selimovića iz Bihaća. Oni su značajan period bili uključeni u nastavni proces Akademije.

Vizija Fakulteta u budućnosti

Obzirom na desetogodišnje iskustvo, ostvarene rezultate, potencijale sa kojima raspolaže, potrebe društva za ovakvom visokoobrazovnom institucijom i viziju svoga mjesta u zajednici, Islamski pedagoški fakultet, ako Bog da, ima svoju budućnost. To obavezuje na kontinuiran, kvalitetan i osmišljen rad, prilagođavanje potrebama mjesta i vremena sa zadržavanjem neophodnog stepena originalnosti. Imajući to u vidu, pred njim su značajni koraci na planu jačanja kadra, otvaranja novih odsjeka, uvođenja II ciklusa obrazovanja i uopće programskog i planskog djelovanja.

Kako god je bio težak desetogodišnji razvojni put Akademije a sada Fakulteta ni onaj koji stoji pred njim neće biti ništa lakši. Svi uposleni su svjesni toga.

Kao vanjski saradnici na IPA u prethodnom periodu bili su angažovani slijedeći nastavnici:

Dr. HALILOVIĆ SAFET

Dr. HASKOVIĆ MUJO

KORČIĆ ASIM, asistent

KOVAČEVIĆ NIHAD, asistent

KULENOVIĆ LAMIJA, predavač

Dr. PJANIĆ RATMIRA

Dr. RAMO ATAJIĆ

NIJAZ NANIĆ, asistent

POPRŽENOVIĆ MIRELA, asistent

Mr. SELIMOVIĆ MUHAREM, umro

Dr. SEAD MISIRLIĆ, umro

Dr. SULEJMAN MAŠOVIĆ, umro

 

Priredili: Hamdija Nesimović i Muharem Štulanović

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu