Upis studenata u akademsku 2011/2012. godinu Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti

Broj: 01-05-590/10

Datum: 08.09.2011.

 

PREDMET: Upis studenata u akademsku 2011/2012. godinu

 

Na osnovu Člana 67 i 73. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću upis primljenih studenata u prvi semestar, odnosno upis studenata u ostale semestre ili obnova upisa za akademsku 2011/2012. godinu obaviće se od 20. do 30. septembra 2011. godine.

Svi studenti u spomenutom roku su obavezni izvršiti upis, jer u protivnom gube pravo na to.

Za upis u prvi semestar pored predatih dokumenata potrebno je:

 • INDEX - upisnica (u stud. službi)
 • Upisni materijal (u stud. službi): upisni list, semestralni list i obrazac šv-20 (x2)
 • Dvije fotografije
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Uplate:
 •           upisnina za redovan studij 100 KM (strani državljani 200 KM)
 •           upisnina za prvi semestar vanrednog studija 350 KM (strani državljani 600 KM) - prva od dvije rate (druga rata se uplaćuje prilikom upisa drugog semestra)
 •           index 25 KM
 •           upisni materijal 20 KM
 •           biblioteka 20 KM

 

Za upis u treći i peti semestar ili obnovu godine potrebno je:

 • Upisni materijal: semestralni list i obrazac šv-20 (x2)
 • INDEX
 • Uplata upisnine (po cjenovniku - redovni studenti plaćaju cjelokupni iznos upisnine, a vanredni prvu od dvije rate tj. pola upisnine za akademsku godinu, druga rata se plaća prilikom upisa ljetnog semestra)
 • biblioteka 20 KM

 

Upis se može obaviti u navedenom roku, svakim radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.

Sav upisni materijal je potrebno ispravno, čitko i u potpunosti popuniti.

 

Predavanja za redovne studente počinju u ponedjeljak 03. oktobra 2011. godine u 10.00 sati.

 

 

Studentska služba IPF-a

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu