Pedagoška praksa u 2011/2012.g. Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti

PROGRAM PEDAGOŠKE PRAKSE  STUDENATA

ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U BIHAĆU

u akademskoj 2011/2012. godini 

 

Pedagoška praksa obavezna je za sve redovne i vanredne studente Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću koji pohađaju prvi ciklus studija po novom Nastavnom planu i programu. Pedagoška praksa je oblik pripremanja studenata za nastavnički poziv. Predstavlja poseban vid nastave koji se realizuje prema programu predmeta Školska pedagogija tokom druge godine studija. Pedagoška praksa se organizira u grupama od 4-6 studenata ili pojedinačno. Organizuje se u osnovnim ili srednjim školama u odjeljenjima od I-IX razreda osnovne škole.

Za vrijeme pedagoške prakse studenti prave bilješke odgojno-obrazovnih situacija koje evidentiraju u Dnevnik pedagoške prakse. Nakon obavljene prakse studenti su dužni popunjeni Dnevnik odnijeti mentoru na uvid. Mentor je dužan dati svoje mišljenje o održanoj praksi za svakog studenta (tj. mentor će popuniti obrazac s podacima o realizaciji pedagoške prakse za svakog studenta, pojedinačno. Uredno popunjen obrazac student će predati koordinatoru.). Također i direktor škole u kojoj studenti drže praksu ovjerava svojim potpisom i pečatom škole rad studenta. Obavljena i pozitivno ocijenjena pedagoška praksa je uslov za pristupanje ispitu iz predmeta Školska pedagogija.

Pedagoškom praksom rukovodi nastavnik školske pedagogije u saradnji sa koordinatorom pedagoške prakse i mentorom. Koordinator pedagoške prakse će u saradnji s nastavnikom dati povratnu informaciju studentima u formi pismene ocjene o uspješnosti  pedagoške prakse.

Studenti su obavezni po završetku pedagoške prakse u roku od 7 dana uredno ispunjen dnevnik prakse predati koordinatoru pedagoške prakse. Uredno popunjen dnevnik i uspješno obavljena pedagoška praksa je preduslov za izlazak na ispit iz predmeta školska pedagogija.

Dakle, vanredni studenti su također u obavezni donijeti na uvid prihvaćen dnevnik pedagoške prakse prije izlaska na ispit. Pedagošku praksu vanredni studenti mogu obaviti u osnovnoj školi u mjestu gdje žive ili u nekoj drugoj školi. 

U slučaju nejasnoća oko realizacije pedagoške prakse i za sve ostale informacije oko nje možete se obratiti  vanjskom saradniku Belma Zenković, magistru pedagogije ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 

Novembar, 2011. godine

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu