Ispitni rokovi za JUNI-JULI 2012. godine

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Broj: 01-10/12         

Datum: 16.05.2012.                                                                                   

I S P I T N I   R O K

za JUNI akademske 2011/2012. godine

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

PON

18.06.

2012.

Uvod u nauku akaida 08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II 08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Savr. fikhska pitanja 08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Osnovi tefsira 08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Fikh I 11:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Metodika isl. vjeron. II 12:00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

UTO

19.06.

2012.

Teorija nastave 08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika isl. vjeron. I 08:00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Uvod u isl. filozofiju 10:00

(prof. dr. Nusret Isanović)

Bosanski jezik I 10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika 11:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II 12:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

SRI

20.06.

2012.

Osnove morfosintakse arapskog j.

(prof. dr. Mejra Softić) 08:00

Arapski jezik II 08:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik kroz praksu 15:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Fonet. i uvod u morf. ar. j. 15:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Humana ekologija 12:00

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Osnovi informatike 14:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

ČET

21.06.

2012.

Opća psihologija 08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Edukacijska psihologija 08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Uvod u učenje Kur'ana 09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II 10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Demokracija i lj. prava 09:00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

PET

22.06.

2012.

Osnovi hadisa 08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II 08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Sira 08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Sociologija 10:00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

SUB

23.06.

2012.

Uvod u IKC 08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

IKC na Balkanu 08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

Da'va II 10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Tehnika pisanja nauč. rada 10.00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

Savremene ideologije 10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

NED

24.06.

2012.

Uvod u da'vu 08:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Engleski jezik I 14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Fikh II 10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Opća pedagogija 10,00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Školska pedagogija 10,00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Engleski jezik II 14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

PON

 25.06.

2012.

Tehnika pisanja nauč. rada 11.00

(prof. dr. Nevzet Veladžić) 

 

* Za vanredne studente druge i treće godine koji planiraju polagati Metodiku islamske vjeronauke uvjet je da su obavili metodičku praksu. U tom slučaju dužni su donijeti potvrdu iz škole, kao dokaz,  da su prisustvovali na 20 časova  i realizovali bar jedan ogledni sat.

* Prijave ispita obaviti od 04. do  12. juna 2012. godine.

* Ispiti se prijavljuju uz predočenje indeksa.

* Eventualna dugovanja prema Fakultetu regulisati do prijavljivanja ispita.

***

 

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

                                                                          

I S P I T N I   R O K

za JULI akademske 2011/2012. godine

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

PON

02.07.

2012.

Uvod u nauku akaida 08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Fikh I 10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Savr. fikhska pitanja 08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Bosanski jezik I 10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika 11:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II 12:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

UTO

03.07.

2012.

Teorija nastave 08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika isl. vjeron. I 08:00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Metodika isl. vjeron. II 08:00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Osnovi tefsira 09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II 09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Uvod u isl. filozofiju 10:00

(prof. dr. Nusret Isanović)

SRI

04.07.

2012.

Osnove morfosintakse arapskog j.

(prof. dr. Mejra Softić) 08:00

Arapski jezik II 08:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik kroz praksu 15:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Fonet. i uvod u morf. ar. j. 15:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Humana ekologija 12:00

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Osnovi informatike 14:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

ČET

05.07.

2012.

Opća psihologija 08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Edukacijska psihologija 08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Uvod u učenje Kur'ana 09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II 10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Demokracija i lj. prava 09:00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

PET

06.07.

2012.

Uvod u učenje Kur'ana 08:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II 08:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

 

SUB

07.07.

2012.

Uvod u IKC 08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

IKC na Balkanu 08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

Sira 08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Engleski jezik I 14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Engleski jezik II 14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

PON

09.07.

2012.

Osnovi hadisa 08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II 09,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Da'va II 08:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Sira 08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

 

Tehnika pisanja nauč. rada 10.00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

Savremene ideologije 10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Sociologija 10:00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

UTO

10.07.

2012.

Uvod u da'vu 08:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Engleski jezik I 14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Fikh II 10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Opća pedagogija 10,00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Školska pedagogija 10,00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Engleski jezik II 14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

* Za vanredne studente druge i treće godine koji planiraju polagati Metodiku islamske vjeronauke uvjet je da su obavili metodičku praksu. U tom slučaju dužni su donijeti potvrdu iz škole, kao dokaz,  da su prisustvovali na 20 časova  i realizovali bar jedan ogledni sat.

* Za julski ispitni rok ispiti se prijavljuju od 25. do 28. juna 2012. godine.

* Ispiti se prijavljuju samo uz predočenje indeksa.

* Eventualna dugovanja prema Fakultetu regulisati do prijavljivanja ispita

 

 Studentska služba IPF-a u Bihaću