Upis studenata u akademsku 2012/2013. godinu

Broj: 05-315-6/12
Datum: 23.08.2012.

 

PREDMET: Upis studenata u akademsku 2012/2013. godinu

 

Na osnovu Člana 67 i 73. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću upis primljenih studenata u prvi semestar, odnosno upis studenata u ostale semestre ili obnova upisa za akademsku 2012/2013. godinu obaviće se od 20. do 28. septembra 2012. godine.

Svi studenti se obavezuju da u spomenutom roku izvrše upis, kako bi ostvarili ili zadržali status redovnog, odnosno vanrednog studija.

 

Za upis u prvi semestar pored predatih dokumenata potrebno je:

 • INDEX - upisnica (u stud. službi)
 • Upisni materijal (u stud. službi): upisni list, semestralni list i obrazac šv-20 (x2)
 • Dvije fotografije (format 4x6cm)
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Uplate:
 • upisnina za prvi semestar redovnog studija (cijeli iznos)
 • upisnina za prvi semestar vanrednog studija (moguće je plaćati u dvije iste rate - druga rata se uplaćuje prilikom upisa drugog semestra)
 • index 25 KM
 • upisni materijal 20 KM
 • biblioteka 20 KM

 

Za upis u treći i peti semestar ili obnovu upisa potrebno je:

 • Upisni materijal: semestralni list i obrazac šv-20 (x2)
 • INDEX
 • Uplata upisnine (redovni studenti plaćaju cjelokupni iznos upisnine, a vanredni mogu platiti u dvije iste rate, druga rata se plaća prilikom upisa ljetnog semestra)
 • biblioteka 20 KM

Cjenovnik školarine i ostalih usluga možete pogledati ovdje.

Upis se može obaviti u navedenom roku, svakim radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.

Sav upisni materijal je potrebno ispravno, čitko i u potpunosti popuniti.

 

Predavanja za redovne studente počinju u ponedjeljak 01. oktobra 2012. godine u 10.00 sati.

 

Studentska služba IPF-a