Odgoda ispita kod dr. Kepeš

O B A V I J E S T

Obavještavaju se studenti IPF-a da se predviđeni ispiti iz predmeta:

  • opća pedagogija,
  • školska pedagogija,
  • metodika islamske vjeronauke I,
  • religijska pedagogija  i
  • dokimologija

odgađaju u I roku zbog bolesti profesora.

 

 


Bihać, 04.09.2012.   

Prodekan za nastavu:     Dr. sc. Sulejman Topoljak, red. prof.