Raspored predavanja za redovne i vanredne studente

RASPORED PREDAVANJA ZA REDOVNE STUDENTE

 

DATUM

SEMESTAR

08.00-09.30

10.00-11.30

12.00-14.15

14. 30- 16.00

SRIJEDA

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Opća pedagogija

 

3.okt

III

Tefsirske teme

Učenje judeizma i krscanstva

Uvod u sintaksu arapskog jezika

Skolska pedagogija ( 1 Sat )

 

V

Dava II

Demokracija i ljudska prava

Demokracija i ljudska prava  ( 1 sat vjezbi)

 

 

SPDS

 

Izborni predmet-predavanje

Opća pedagogija

 

ČET

I

Bosanski j. I-vjezbe

Sira

Fonetika i uvod u morfologiju

 

04.10.

III

Učenje Kur'ana

Retorika-vjezbe

 

 

 

V

Engleski j. II

Da'va II

Bosanski jezik II - vjezbe

Osnovi informatike

 

SPDS

Pihologija

Sira

 

 

PET

Bosanski j. I

Bosanski j. I

 

 

05.10.

III

Učenje Kur'ana

Učenje Kur'ana-vjezbe

Retorika

 

 

V

 

 

 

 

Bosanski  II  ( 2  časa od 14.00  )

 

SPDS

 

 

 

Sociologija odgoja i obrazovanja ( 14.30- 17.30 casa )

PON

Osnovi fefsira

Uvod u učenje Kur'ana

 

Opća pedagogija-vjezbe

08.10.

III

Uvod u sintaksu arapskog jezika

Tefsirkse teme

 

Da'vetske metode  / 16- 16.45 Skolska pedagogija vjezbe 

 

V

Engleski j. II

Uvod u isl.filozofiju

Uvod u islamsku filozofiju

 

 

SPDS

Uvod u nauku Kur'ana

Psihologija -vjezbe

Sociologija odgoja i obrazovanja- vjezbe

 

UTO

Sira

Osnovi tefsira

Opća pedagogija

Opća pedagogija (  1 sat )

09.10.

III

Uvod u sintaksu arapskog jezika

Učenje judeizma i krscanstva

Da'vetske metode

 

 

V

Dava II

 

 

 

 

 

 

SPDS

Sira

Uvod u nauku Kur'ana

Opća pedagogija

Opća pedagogija (  1 sat )

SRI

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Sira

 

10.10.

III

Tefsirke teme

Učenje judeizma i krscanstva

Skolska pedagogija

Skolska pedagogija ( 1 Sat )

 

V

 

 

Demokracija i lj. prava

Demokracija i ljudska prava

 

 

SPDS

Izborni predmet-predavanje

Izborni predmet-vjezbe

Sira

 

ČET

Bosanski jezik I -vjezbe

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

 

 

11.10.

III

Učenje Kur'ana

Retorika -vjezbe

Uvod u sintaksu arapskog jezika

 

 

V

Engleski j. II

Da'va II

Bosanski j. II  vježbe

Informatika

 

SPDS

Psihologija

 

 

 

PET

Tehnika pisanja naucnog rada

Tehnika pisanja naucnog rada

 

 

12.10.

III

Učenje Kur'ana

Učenje Kur'ana-vjezbe

 

 

 

V

 

 

Da'va II

 

 

SPDS

psihologija

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED PREDAVANJA ZA VANREDNE STUDENTE (subota, 06.10.2012.)

 

 

8.00-8.45

8.45-9.30

10.00-10.45

10.45-11.30

12.00-12.45

13.30-14.15

14.15-15.00

I

Sira

Opća pedagogija

Uvod u učenje Kur'ana

Osnovi tefsira

Bosanski I

Fonetika I uvod u morfologiju arapskog jezika

Tehnika pisanja naucnog rada

III

Retorika

Školska pedagogija

Tefsirke teme

Učenje Kur'ana

Davetske metode

Učenje judaizma I krscanstva

Uvod u sintaksu arapskog jezika

V

Osnovi informatike

Uvod u islamsku filozofiju

Bosanski II

Da'va II

Engleski jezik

Demokratija I ljudska prava

 

SPDS

Sira -Zivotopis Muhameda

Opća pedagogija a.s

Socijalna pedagogija

Uvod u nauku Kur'ana

Opća psihologija