Termini ispita u novembru

NOVEMBARSKI ISPITNI ROK

 za kandidate koji su prijavili ispite, a po osnovu apsolventskog ili imatrikulantskog statusa, ili razlike predmeta.

 

RB

Naziv predmeta

Datum i satnica održavanja ispita

1.

Sira

20.11. od 10 sati

2.

Humana ekologija

28.11. od 10 sati

3.

Tehnika pisanja naučnog rada

23.11. od 11,30 sati

4.

Retorika

30.11. od 15 sati

5.

Školska pedagogija

21.11. od 12.30 sati

6.

Arapski jezik kroz praksu

23.11. od 9 sati

7.

Bosanski jezik II

30.11. od 15 sata

8.

Savremena fikhska pitanja

28.11. od 10 sati

9.

Demokracija i ljudska prava

21.11. od 13,30

10.

Uvod u islamsku filozofiju

20.11. od 12,30

11.

Osnovi informatike

23. 11. od 10,30

12.

Sociologija

20. 11. od 10 sati

13.

Da'va II

19.11. od  10 sati

14.

Edukacijska  psihologija

22.11. od  11 sati.

15.

Fikh II

22.11. od 12.30

16.

Kiraet II

22.11. od 12.30

17.

Metodika islamske vjeronauke II

21.11. od 12,30

18.

Arapski jezik II

23.11. od 9 sati

19.

Bosanski jezik I

30.11. od 15 sati

20.

Dokimologija

21.11. od 12.30 sati

21.

Engleski jezik II

19.11. od 9,30 sati

22.

Njemački jezik II

Po dogovoru sa nastavnikom.

23.

Tefsir II

28.11. od 10 sati

24.

Teorija nastave

19.11. od 10,30 sati

 

Bihać, 13.11.2012.

                                                                        Prodekan za nastavu:

                                                           Dr. sc. Sulejman Topoljak red. prof