Konkurs za upis studenata - II rok

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

Na osnovu Člana 149. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i odluke Upravnog odbora, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću  r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini

DRUGI UPISNI ROK

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

R. br.

STUDIJ-ODSJEK

Redovni studij

Vanredni studij

1

Islamska vjeronauka

10

15

2

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

0

10

Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati oba spola, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola koji nisu stariji od 23 godine.

Za odsjek Islamska vjeronauka učenici generacije i učenici s odličnim uspjehom oslobođeni su prijemnog ispita. Ostali prijavljeni kandidati polažu prijemni, a on se sastoji od testa općeg znanja i individualnog razgovora.

Za odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb samo učenici generacije su oslobođeni prjemnog ispita. Prijemni se sastoji od testa općeg znanja i intervjua. Na formiranje bodovne liste za prijem kandidata utječe opći uspjeh u srednjoj školi i rezultati prijemnog ispita.

Uz prijavu (sa naznakom studijskog odsjeka) priložiti:

- diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

- uvjerenje o državljanstvu i

- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Prijave na konkurs  predaju se neposredno ili putem pošte do 17. septembra 2013. godine na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać.

Prijemni ispiti će se održati 18. septembra 2013. god., srijeda u 10.00 sati, a rezultati će biti objavljeni dan kasnije.

Primljeni kandidati na odsjek Islamska vjeronauka, koji su završili srednju školu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom imaće besplatan smještaj i ishranu u Internatu Fakulteta.

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

Sekretarijat Fakulteta