Upis studenata u akademsku 2013/2014. godinu

Broj: 05-685-69/13

Datum: 04.09.2013.

 

PREDMET: Upis studenata u akademsku 2013/2014. godinu

 

Na osnovu Člana 67. i 73. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću upis primljenih studenata u prvi semestar, odnosno upis studenata u ostale semestre ili obnova upisa za akademsku 2013/2014. godinu obaviće se od 09. do 27. septembra 2013. godine.

 

Svi studenti se obavezuju da u spomenutom roku izvrše upis, kako bi ostvarili ili zadržali status redovnog, odnosno vanrednog studija.

 

Za upis u prvi semestar pored predatih dokumenata potrebno je:

-          INDEX - upisnica (u stud. službi)

-          Upisni materijal (u stud. službi): matični list, upisni list, semestralni list i obrazac šv-20 (x2)

-          Dvije fotografije (4x5cm)

-          Ljekarsko uvjerenje

-          Kopija lične karte

-          Uplate:

 

  • upisnina za redovan studij (200 KM)
  • upisnina za prvi semestar vanrednog studija (moguće je plaćati u dvije iste rate - druga rata se uplaćuje prilikom upisa drugog semestra)
  • index 25 KM
  • upisni materijal 20 KM
  • biblioteka 20 KM (na račun Asocijacije studenata IFP-a)

 

 

Za upis u treći i peti semestar ili obnovu godine potrebno je:

-          Upisni materijal: semestralni list i obrazac šv-20 (x2)

-          INDEX

-          Uplata upisnine (redovni studenti plaćaju cjelokupni iznos upisnine, a vanredni mogu platiti u dvije iste rate, druga rata se plaća prilikom upisa ljetnog semestra)

-          biblioteka 20 KM (na račun Asocijacije studenata IFP-a)

 

Cjenovnik školarine i ostalih usluga možete pogledati ovdje, a brojeve računa za uplate ovdje.

 

Upis se može obaviti u navedenom roku, svakim radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.

 

Sav upisni materijal je potrebno ispravno, čitko i u potpunosti popuniti.

 

 

 

Studentska služba IPF-a