Ovjera semestra i ispitni rokovi

OBAVIJEST

 

Predavanja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću (zimski semestar 2014/2015) završavaju se 17. januara 2015. godine.

Ovjera ljetnog semestra se može obaviti od 19. do 23. januara  i obavezna je za sve studente, a redovni studenti za ovjeru semestra moraju imati potpise svih profesora o prisustvu predavanjima.

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita.

Januarski ispitni rok počinje 26. januara. Ispiti se mogu prijaviti od 21. do 23. januara.

Februarski ispitni rok počinje 9. februara. Ispiti se mogu prijaviti od 4. do 6. februara.

Termini ispita će biti objavljeni na infoservisu fakulteta.

Prijave ispita se mogu obaviti isključivo preko interneta, putem infoservisa, za šta je potrebno da studenti imaju uplaćen i u infoservis registrovan dovoljan iznos kredita.

 

Studentska služba