KONKURS za upis studenata u I godinu Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Ponedjeljak, 29 Juni 2015 08:08

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

STUDIJ-ODSJEK

Redovni studij

Redovni samofinansirajući

studij

Vanredni studij

1

Islamska vjeronauka (4+1)

25

-

10

2

Socijalna pedagogija i duhovna skrb (4+1)

30

10

10

 

Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati oba spola, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola koji nisu stariji od 23 godine.

Za odsjek Islamska vjeronauka učenici generacije i učenici s odličnim uspjehom oslobođeni su prijemnog ispita. Ostali prijavljeni kandidati polažu prijemni, a on se sastoji od testa općeg znanja i individualnog razgovora.

Za odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb samo učenici generacije su oslobođeni prjemnog ispita. Prijemni se sastoji od testa općeg znanja i intervjua. Na formiranje bodovne liste za prijem kandidata utječe opći uspjeh u srednjoj školi i rezultati ostvareni na prijemnom ispitu.

Uz prijavu za upis, koja se nalazi na web stranici Fakulteta (sa naznakom studijskog odsjeka) priložiti:

- diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i

- dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007.

 

Prijave na konkurs  predaju se od 27. juna do 10. jula, neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać.

Prijemni ispiti će se održati 13.07.2015. (ponedjeljak, 10,00 sati), a rezultati će biti objavljeni tri dana kasnije.

Za primljene kandidate na odsjek Islamska vjeronauka, koji su završili srednju školu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom Fakultet će osigurati stipendiju s kojom će se snositi godišnji troškovi smještaja i ishrane u Studentskom domu Fakulteta.

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba.
.
Cjelokupan Konkurs Univerziteta kao i Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata možete preuzeti ovdje.
 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu