Posjeta Prihvatnom centru "Duje" Ispis E-mail

Posjeta Prihvatnom centru "Duje"

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta iz Bihaća, dr.  Fuad  Sedić, sa svojim  saradnicima, prodekanom dr. Izetom  Terzićem,  te voditeljicom odsjeka  Socijalne  pedagogije i duhovne skrbi,  dr. Nusretom  Kepeš, posjetili su  Prihvatni  centar „DUJE“ u općini Doboj Istok. Pomenuti centar je formiran 1999. godine u saradnji sa međunarodnim forumom solidarnosti  EMMAUS, te realizuje projekte pomaganja stanovništvu koji se nalaze u stanju socijalnih, zdravstvenih i drugih potreba.

Korisnici usluga ovoga centra su lica različitih kategorija, kao što su :  stara i iznemogla lica, oboljela, nepokretna,  mentalno zaostala u razvoju, osobe različitih zdravstvenih smetnji, djeca i mladi koji imaju smetnje u razvoju.

Obzirom da Islamski pedagoški fakultet u Bihaću ima odsjek  Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, a u saradnji sa medžlisom IZ-e  Doboj i glavnim imamom mr. Bajrom Džafićem, upriličena je pomenuta posjeta, sa ciljem upoznavanja rada ovoga centra i moguće saradnje sa  istim. Nakon obilaska centra „DUJE“ sa veoma ljubaznim domaćinima i osobljem, potvrđena je moguća saradnja u oblasti obavljanja prakse naših studenata u pomenutom centru. Direktor gosp.  Hamzalija  Okanović, sa svojim saradnikom Elmedinom  Škrebom i ostalim službenicima i djelatnicima centra zaslužuju svaku pohvalu za svoj rad, koji bi morao više biti vrednovan u društvu i uživao punu potporu  državnih institucija. Mi im želimo da se i dalje razvijaju i da sa uspjehom bilježe svoj napredak uz Božiju  pomoć i zadovoljstvo svih.

duje01.jpg

duje02.jpg

duje03.jpg

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu