Praksa studenata IPF-a u centru Duje - Doboj

Duje_03.jpg

Studenti Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb, proteklih dana, tačnije od 26. do 30. oktobra, obavljali su praksu u centru Duje, Doboj Istok.

Tokom petodnevnog boravka susreli su se sa mnogim izazovima koja su uz Allahovu pomoć uspješno riješili. Naime, riječ je o tome da su se studenti prvi put, uprkos unazad obavljenim praksama, susreli sa ovakvim vidom rada, gdje su na jednom mjestu imali mogućnost da rade sa svim kategorijama društva. Studenti su se dobro adaptirali, te uz pomoć stečenih znanja i prethodnih iskustava odradili praksu na vrlo lijep i profesionalan način.

Sa ove prakse ponijeli su pozitivna iskustva koja će im svakako, kroz rad, ali općenito i kroz život biti od koristi. Socijalni pedagozi i duhovni skrbnici smatraju da su opravdali svoj poziv, te da su izrasli u jedan kvalitetan profil stručnjaka koji može da odgovori potrebama društva!

Duje_01.jpg

Duje_02.jpg