Rok za završetak studija za studente koji studiraju po NPP-u do 2011.g. Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Petak, 27 Novembar 2015 11:39

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE IPF-a

Broj: 03-1020-102-O-9/15

Datum: 10.11.2015.

 

Nastavno-naučno vijeće Islamskog Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću je na 94. redovnoj sjednici održanoj 10. novembra 2015. godine, donijelo

 

ODLUKU

o produženju imatrikulantskog statusa studentima IPF

I

Postupajući po Odluci Senata br. 06-6754/2015 od 14.10.2015. godine daje se pravo studentima, koji su upisali studij na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću do 2011. godine, tj. po Nastavnim planovima i programima do 2011. godine, a koji nisu diplomirali u roku utvrđenom u članu 151 Statuta Univerziteta u Bihaću, a istekao im je status student-imatrikulant da studij okončaju po Nastavnom planu i programu po kojem su upisani zaključno sa 30.09.2016. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranici i oglasnoj tabli Fakulteta.

 

Predsjednik NNV: Prof. dr. Fuad Sedić


 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu