Raspored za zimski semestar 2014/2015 Ispis
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Srijeda, 08 Oktobar 2014 08:08

 

RASPORED ZA ZIMSKI SEMESTAR ŠKOLSKE GODINE 2014/2015.

 

08:00-08:45

09:00-09:45

10:00-10:45

11:00-11:45

12:00-12:45

13:00-13:45

14:00-14:45

15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

18:00-18:45

PON

I.V.

I god.

Uvod u učenje Kur'ana

Uvod u učenje Kur'ana

Osnovi tefsira

Osnovi tefsira

Bosanski j. I  -vježbe

 

Bosanski j. I  -vježbe

 

 

 

 

I.V.

II god.

Tefsirkse teme

Tefsirkse teme

Da'vetske metode

Da'vetske metode

Uvod u sintaksu arapskog jezika

 

Uvod u sintaksu arapskog jezika

 

 

 

 

I.V.

III god.

 

 

Bosanski II - vjezbe

Bosanski II - vjezbe

Engleski j. II

 

Engleski j. II

Engleski j. II

Engleski j. II

 

 

S.P.D.S.

I god.

 

 

Uvod u nauku Kur'ana

Uvod u nauku Kur'ana

Sociologija odgoja i obrazovanja - vježbe

 

Sira - životopis Muhammeda a.s

 

 

 

 

S.P.D.S.

II god.

 

Uvod u učenje Kur'ana-vježbe

Uvod u učenje Kur'ana-predavanja

Uvod u učenje Kur'ana-predavanja

Uvod u učenje Kur'ana-predavanja

 

 

 

 

 

 

S.P.D.S.

III god.

Zdravstvena pedagogija - predavanja

Zdravstvena pedagogija - predavanja

Zdravstvena pedagogija - predavanja

Zdravstvena pedagogija

- vježbe

 

 

 

 

 

 

 

UTO

I.V.

I god.

Sira

Sira

Osnovi tefsira-vjezbe

 

Opća pedagogija

 

Opća pedagogija

Opća pedagogija

Opća pedagogija-vježbe

Opća pedagogija-vježbe

Skolska pedagogija vjezbe  (2 časa)

I.V.

II god.

Retorika-vjezbe

Retorika-vjezbe

Ucenje judaizma i krscanstva

Ucenje judaizma i krscanstva

Da'vetske metode

 

Da'vetske metode

Učenje Kur'ana-vjezbe

Učenje Kur'ana-vjezbe

 

 

I.V.

III god.

Uvod u islamsku filozofiju

Uvod u islamsku filozofiju

Uvod u islamsku filozofiju

Uvod u islamsku filozofiju

Hadiske teme

 

Hadiske teme

Informatika -predavanja

Informatika -predavanja

 

 

S.P.D.S.

I god.

Sira - životopis Muhammeda a.s

Sira - životopis Muhammeda a.s

Uvod u nauku Kur'ana-vjezbe

Uvod u nauku Kur'ana-vjezbe

Opća pedagogija

 

Opća pedagogija

Opća pedagogija

Opća pedagogija-vježbe

Opća pedagogija- vježbe

Školska pedagogija- vježbe

S.P.D.S.

II god.

 

 

Arapski jezik

Arapski jezik

Arapski jezik- vjezbe

 

Arapski jezik- vjezbe

Socijalna pedagogija -vjezbe

 

 

 

S.P.D.S.

III god.

Religija i zdravlje- predavanje

Religija i zdravlje- predavanje

Religija i zdravlje- predavanje

Religija i zdravlje- vjezbe

 

 

 

 

 

 

 

SRI

I.V.

I god.

 

Osnovi tefsira

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Sira

 

Sira

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

 

 

I.V.

II god.

Školska pedagogija

Školska pedagogija

Školska pedagogija

Tefsirske teme

Tefsirske teme

 

Učenje judaizma i kršćanstva

Učenje judaizma i kršćanstva

 

 

 

I.V.

III god.

 

 

Hadiske teme

Hadiske teme

Religijska pedagogija

 

Religijska pedagogija

Religijska pedagogija

Religijska pedagogija

 

 

S.P.D.S.

I god.

 

Uvod u nauku Kur'ana

 

 

Sira - životopis Muhammeda a.s

 

Sira - životopis Muhammeda a.s

Socijalna politika i zaštita - vježbe

Socijalna politika i zaštita - vježbe

 

 

S.P.D.S.

II god.

Socijalana pedagogija

Socijalana pedagogija

Socijalana                             pedagogija

 

Uvod u učenje Kur'ana vj.

 

Uvod u učenje Kur'ana vj.

 

 

 

 

S.P.D.S.

III god.

Sociologija religije- predavanje

Sociologija religije- predavanje

Sociologija religije- predavanje

Sociologija religije- vjezbe

Engleski jezik II- predavanja

 

Engleski jezik II- predavanja

 

 

 

 

ČET

I.V.

I god.

 

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

Uvod u učenje Kur'ana

 

 

 

Tehnika pisanja nauč rada

Tehnika pisanja nauč rada

 

I.V.

II god.

Učenje Kur'ana

Učenje Kur'ana

Učenje Kur'ana

 

 

 

 

 

 

 

 

I.V.

III god.

 

 

Savremene ideologije

Savremene ideologije

Informatika -vjezbe

 

Informatika -vjezbe

 

 

 

 

S.P.D.S.

I god.

 

 

Opća Psihologija- predavanja

Opća Psihologija- predavanja

Opća  Psihologija - predavanja

 

Opća  Psihologija - vježbe

Uvod u nauku Kur'ana

Uvod u nauku Kur'ana

 

 

S.P.D.S.

II god.

Razvojna psihologija -pred

Razvojna psihologija -pred

Razvojna psihologija vježbe

Školska pedagogija

Školska pedagogija

 

Školska pedagogija

 

 

 

 

S.P.D.S.

III god.

Andragogija

Andragogija

Andragogija

Andragogija- vježbe

Andragogija- vježbe

 

Osnove bosanskog jezika- vjezbe

 

 

Osnove bosanskog jezika- predavanja

Osnove bosanskog jezika- predavanja

PET

I.V.

I god.

 

 

Tehnika pisanja nauč rada

Tehnika pisanja nauč rada

Bosanski jezik I

 

Bosanski jezik I

 

Osnove bosanskog jezika- predavanja

 

 

I.V.

II god.

RETORIKA

RETORIKA

Uvod u sintaksu arapskog jezika

Uvod u sintaksu arapskog jezika

Uvod u sintaksu arapskog jezika

 

 

 

 

 

 

I.V.

III god.

Savremene ideologije

Savremene ideologije

Bosanski  II

Bosanski  II

 

 

 

 

 

 

 

S.P.D.S.

I god.

Socijalna politika i zaštita

Socijalna politika i zaštita

Socijalna politika i zaštita

Sociologija odgoja i obrazovanja-predavanja

Sociologija odgoja i obrazovanja-predavanja

 

Sociologija odgoja i obrazovanja-predavanja

 

 

 

 

S.P.D.S.

II god.

Socijalni rad u ustanovama I socijalni menadžment

Socijalni rad u ustanovama I socijalni menadžment

Socijalni rad u ustanovama I socijalni menadžment

Socijalni rad u ustanovama I soc. menadžment- vježbe

Socijalni rad u ustanovama I soc. menadžment- vježbe

 

 

 

 

 

 

S.P.D.S.

III god.

 

 

Engleski jezik     II-  predavanja

Engleski jezik II- vjezbe