Raspored za ljetni semestar 2014/2015.

RASPORED ZA LJETNI SEMESTAR 2015. GODINE

 

 

08:00-08:45

09:00-09:45

10:00-10:45

11:00-11:45

12:00-12:45

13:00-13:45

14:00-14:45

15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

18:00-18:45

PON

I.V.

I god.

Uvod u nauku akaida

Uvod u nauku akaida

 

Uvod u IKC

Od 10:45

 

Uvod u IKC

Osnove morf. ar. j.

Osnove morf. ar. j.

 

 

 

I.V.

II god.

IKC na Balkanu

IKC na Balkanu

IKC na Balkanu

 

 

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

 

 

I.V.

III god.

 

Arapski jezik kroz praksu

Savremena fikhska pitanja

Savremena fikhska pitanja

 

Metodika isl. Vjeronauke II

Metodika isl. Vjeronauke II

Metodika isl. Vjeronauke II

Metodika isl. Vjeronauke II

 

 

S.P.D.S.

I god.

Porodična pedagogija

Porodična pedagogija

Porodična pedagogija

Porodična pedagogija

 

Teorija komunikacije i mediji

Teorija komunikacije i mediji

 

Teorija komunikacije i mediji - VJ

 

 

S.P.D.S.

II god.

Osnovi islamskog vjerovanja

Osnovi islamskog vjerovanja

Engleski jezik I

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I

 

 

 

 

 

S.P.D.S.

III god.

Metode poslaničkog odgoja

Metode poslaničkog odgoja

 

 

Osnove psihoterap. i savjet.  rada

Osnove psihoterap. i savjet.  rada

Osnove psihoterap. i savjet.  rada

Osnove psihoterap. i savjet.  rada

Osnove psihoterap. i savjet.  rada

 

UTO

I.V.

I god.

 

 

 

 

 

Uvod u Da'vu

Uvod u Da'vu

 

 

 

 

I.V.

II god.

 

 

Humana ekologija

Humana ekologija

 

Razvojna psihologija- VJ

Razvojna psihologija- VJ

Metodika isl. Vjeronauke I

Metodika isl. Vjeronauke I

Metodika isl. Vjeronauke I

 

I.V.

III god.

 

 

Pedagoška psihologija VJ

Pedagoška psihologija VJ

 

Arapski j. kroz praksu

Arapski j. kroz praksu

 

 

 

 

S.P.D.S.

I god.

Psihologija ličnosti - VJ

Psihologija ličnosti - VJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.P.D.S.

II god.

 

 

Učenje Kur'ana - VJ

Učenje Kur'ana - VJ

 

Interkulturalni odgoj

Interkulturalni odgoj

Interkulturalni odgoj

Interkulturalni odgoj

 

Specijalna pedagogija VJ (2 ČASA)

S.P.D.S.

III god.

 

 

Metode poslaničkog odgoja

Metode poslaničkog odgoja

 

Metod. istraž. u soc. pedagogiji

Metod. istraž. u soc. pedagogiji

 

Metod. istraž. u soc. pedagogiji VJ

Metod. istraž. u soc. pedagogiji VJ

 

SRI

I.V.

I god.

Uvod u nauku akaida

Uvod u nauku akaida VJ

Opća psihologija VJ

Opća psihologija VJ

 

Teorija nastave - VJ

Teorija nastave - VJ

 

 

 

 

I.V.

II god.

Metodika isl. Vjeronauke I VJ

Metodika isl. Vjeronauke I VJ

Metodika isl. Vjeronauke I VJ

Hadiski tekstovi

 

Hadiski tekstovi

 

Ibadat VJ

Ibadat VJ

 

 

I.V.

III god.

 

 

Savremena fikhska pitanja

Arapski jezik kroz praksu

 

Savremena fikhska pitanja VJ

Savremena fikhska pitanja VJ

 

Dokimologija VJ

Dokimologija

Dokimologija

S.P.D.S.

I god.

 

Predškolska pedagogija

Predškolsla pedagogija

Predškolska pedagogija

 

Humanizam r. sistema

Humanizam r. sistema

Uvod u arapski jezik

Uvod u arapski jezik

Predškolska pedagogija VJ

Predškolska pedagogija VJ

S.P.D.S.

II god.

Osnovi islamskog vjerovanja

 

Osnovi islamskog vjerovanja

VJ

Osnovi islamskog vjerovanja VJ

Učenje Kur'ana - VJ

 

Specijalna pedagogija

Specijalna pedagogija

Specijalna pedagogija

 

 

 

S.P.D.S.

III god.

Retorika VJ

Retorika VJ

Duhovna terapija

Duhovna terapija

Duhovna terapija

Duhovna terapija

 

 

 

 

ČET

I.V.

I god.

Osnovi hadisa

Osnovi hadisa

Osnove morf. ar. j.

Osnove morf. ar. j.

 

Uvod u Da'vu

Uvod u Da'vu

 

 

 

 

I.V.

II god.

Humana ekologija VJ

Humana ekologija VJ

Hadiski tekstovi

Hadiski tekstovi

 

 

 

 

 

 

 

I.V.

III god.

 

 

Pedagoška psihologija

Pedagoška psihologija

 

Šerijatsko p. pravo

Šerijatsko p. pravo

Šerijatsko p. pravo

 

 

 

S.P.D.S.

I god.

 

 

Humanizam r. sistema

Humanizam r. sistema

 

Uvod u arapski jezik

Uvod u arapski jezik

 

 

 

 

S.P.D.S.

II god.

 

Učenje Kur'ana

Učenje Kur'ana

Učenje Kur'ana

 

Porodični i bračni konflikti

Porodični i bračni konflikti

Porodični i bračni konflikti

Porodični i bračni konflikti VJ

Porodični i bračni konflikti VJ

 

S.P.D.S.

IIIgod.

 

 

 

 

 

 

 

Penologija VJ

Penologija VJ

 

PET

I.V.

I god.

Osnovi hadisa

Osnovi hadisa

 

 

 

Opća psihologija

Opća psihologija

Teorija nastave

Teorija nastave

Teorija nastave

 

I.V.

II god.

Ibadat

Ibadat

Ibadat

 

 

 

 

Razvojna psihologija

Razvojna psihologija

 

 

I.V.

III god.

 

Metodika isl. Vjeronauke II VJ

Metodika isl. Vjeronauke II VJ

Metodika isl. Vjeronauke II VJ

 

 

 

 

 

 

 

S.P.D.S.

I god.

Psihologija ličnosti

Psihologija ličnosti

Psihologija ličnosti

 

 

Porodična pedagogija

VJ

Porodična pedagogija

VJ

 

 

 

 

S.P.D.S.

II god.

 

 

 

Učenje Kur'ana VJ

 

 

 

 

 

 

 

S,P.D.S.

III god.

Penologija

Penologija

Penologija

 

Retorika

Retorika

Retorika

Retorika

Retorika

 

SUB

I.V.

I god.

 

 

 

Opća psihologija

 

Opća psihologija

 

 

 

 

 

I.V.

II god.

 

 

 

 

 

 

Razvojna psihologija

Razvojna psihologija

 

 

 

S.P.D.S.

I god.

Psihologija ličnosti

Psihologija ličnosti

Psihologija ličnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Predavanja iz predmeta: Teorija nastave, Opća psihologija, Razvojna psihologija, Metodika islamske vjeronauke II, Porodična pedagogija, Psihologija ličnosti, Retorika, Porodični i bračni konflikti, Penologija, Interkulturalni odgoj, Osnove psihoterapije i savjet. rada će se održavati svakih 15 dana!