Raspored predavanja - JANUAR 2012. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja

 

DATUM

Semest.

08.00-09.30

10.00-11.30

12.30-14.00

SRI

04.01.

 

  Bosanski j. I vježbe

FIUM ar. j.

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Tefsir II

 Školska pedagogija

Engl. j. lektor

V

Demokracija i lj. prava

Bosanski j. II vježbe

Engl. j. lektor

ČET

05.01.

  Bosanski j. I

FIUM ar. j.

Uvod uč. Kur'ana

Tehn. pis. n.r. vj. 14.30-16

III

Tefsir II

Savremene ideol.

Retorika

 

V

Da'va II

  Bosanski j. II

 

PET

06.01.

I

Uvod u učenje Kur'ana vj.  

Osnovi tefsira

Opća pedagogija od 13,00

III

Kiraet II

Arapski II

V

Osnovi informatike

Demokracija i lj. prava

 

SUB.

07.01.

I

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

Osnovi tefsira

SIRA

III

Retorika vježbe

Arapski j. II

Kiraet II vj.

V

Engleski j. II

Da'va

 

PON

09.01

Sira

FIUM ar. j.

 

Opća pedag. vj.15,00

III

Arapski j. II

Kiraet II

Engl. j. lektor

Školska  ped. vj. 16.30

V

Engleski j. II

Engl. j. lektor

 

UTO

10.01.

Opća pedagogija

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Osnovi tefsira

III

Tefsir II

Školska pedag.

Savremene ideologije

V

Osnovi informatike

Da'va II

 

SRI

11.01.

Bosanski j. I vježbe

Opća pedagogija

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Savremene ideologije

Tefsir II

Engl. j. lektor

V

Osnovi informatike

Bosanski j. II vježbe

Engl. j. lektor

ČET

12.01.

Uvod u učenje Kur'ana

SIRA

FIUM ar. j.

Tehn. pis. n.r. vj. 14.30-16

III

Arapski II  

Kiraet II vj.  

Retorika vježbe od 13,00

V

Da'wa II

Demokracija i ljudska prava

PET

13.01.

Uvod u učenje Kur'ana

Osnovi tefsira

III

Arapski j. II vj.

Kiraet II

V

Engleski j. II

 

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu