Raspored predavanja - februar/mart 2012. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 27 Februar 2012 14:59

 

 

 

08 - 09,30

10 - 11,30

12,30 -14,00

14.00-15.30

PON 27. II

II

Uvod u nauku akaida

Uvod u IKC od 10,45 (3 časa)

 

IV

IKC na Balkanu (3 časa)

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Fikh II

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 28. II

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Metodika isl. vjer. I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

 

SRI

29. II

II

Osnovi hadisa

Opća psihologija vježbe

 

IV

 

Humana ekol. vježbe

Engleski j. I

VI

Savremena fikhska pitanja

Sociologija

 

ČET 01. III

II

 

DAN NEZAVISNOSTI  BIH

 

IV

 

 

 

VI

 

 

 

PET

02. III

II

Osnovi hadisa

Uvod u da'vu

Teorija nastave od 16 sati

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

ARAPSKI KROZ PRAKSU vj.

Edukacijska psih. vj.

 

SUB

03. III

II

Uvod u nauku akaida

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Metodika isl. vjer. I od 9 sati

Fikh I

 

VI

Fikh II

Metodika isl. vjer. II

 

PON

05. III

II

Uvod u IKC vježbe

Uvod u nauku akaida

Teorija nastave vježbe od 16 sati

IV

Fikh I

IKC na Balkanu vježbe

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 06. III

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Metodika isl. vjer. I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

Metodika isl. vjer. II

SRI

07. III

II

Osnovi hadisa

Opća psihologija vježbe

 

IV

Metodika isl. vjer. I od 9 sati

Humana ekol. vježbe

Engleski j. I

VI

Fikh II

Sociologija

 

ČET 08. III

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

 

IV

 

Hadis II

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II od 09 sati

ARAPSKI KROZ PRAKSU vj.

Metodika II vježbe od 17,30 sati

PET

09. III

II

Osnovi hadisa

Uvod u da'vu

 

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vj.

 

PON

12. III

II

Uvod u nauku akaida

Uvod u IKC od 10,45 (3 časa)

Teorija nastave vježbe od 16 sati

IV

IKC na Balkanu (3 časa)

 

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Fikh II

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 13. III

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Metodika isl. vjer. I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

Metodika isl. vjer. II

SRI

14. III

II

Osnovi hadisa

Opća psihologija vježbe

 

IV

Metodika isl. vjer. I od 9 sati

Humana ekol. vježbe

Engleski j. I

VI

Fikh II

Sociologija

 

ČET 15. III

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

 

IV

Fikh I

Hadis II

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II od 09 sati

ARAPSKI KROZ PRAKSU vj.

Metodika I vježbe od 17,30 sati

PET

16. III

II

Osnovi hadisa

Uvod u da'vu

Teorija nastave od 16 sati

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vj.

 

PON

19. III

II

Uvod u IKC vježbe

Uvod u nauku akaida

Teorija nastave vježbe od 16 sati

IV

Fikh I

IKC na Balkanu vježbe

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO

20. III

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Metodika isl. vjer. I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

Metodika isl. vjer. II

SRI

21 III

II

Osnovi hadisa

Opća psihologija vježbe

 

IV

Metodika isl. vjer. I od 9 sati

Humana ekol. vježbe

Engleski j. I

VI

Fikh II

Sociologija

 

ČET

22. III

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

 

IV

 

Hadis II

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II

ARAPSKI KROZ PRAKSU vj.

Metodika I vježbe od 17,30 sati

PET

23 III

II

Osnovi hadisa

Uvod u da'vu

 

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vj.

 

PON

26.III

II

Uvod u nauku akaida

Uvod u IKC od 10,45 (3 časa)

Teorija nastave vježbe od 16 sati

IV

IKC na Balkanu 3 časa

 

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO

27. III

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Metodika isl. vjer. I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

Metodika isl. vjer. II

SRI

28 III

II

Osnovi hadisa

Opća psihologija vježbe

 

IV

Metodika isl. vjer. I od 9 sati

Humana ekol. vježbe

Engleski j. I

VI

Fikh II

Sociologija

 

ČET

29. III

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

 

IV

Fikh I

Hadis II

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II od 09 sati

ARAPSKI KROZ PRAKSU vj.

Metodika I vježbe od 17,30 sati

PET

30. III

II

Osnovi hadisa

Uvod u da'vu

Teorija nastave od 16 sati

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vježbe

 

 

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu