Raspored predavanja - april 2012. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 02 April 2012 08:29

 

 

 

08 - 09,30

10 - 11,30

11,30 -13,00

13.30-15.00

PON 02.04.

II

Uvod u IKC vježbe

Osnovi hadisa

 

IV

 

IKC na Balkanu vježbe

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 03.04.

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

Teorija nast. vježbe od 16 sati

IV

Humana ekologija

Hadis II

Fikh I

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

 

SRI

04.04.

II

Osnovi hadisa

Uvod u nauku akaida

 

IV

 

Metodika isl. vjer. I

Engleski j. I

Humana ekol. vježbe od 14 sati

VI

Fikh II

Sociologija

Metodika isl. vjer. II

ČET 05.04.

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

 

IV

 

Hadis II

Metodika isl. vjer. I od 11,30 do 12,15

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II od 09 sati

Arapski jezik kroz praksu vježbe

Metodika II vježbe od 17,30 sati

PET

06.04.

II

Opća psihologija vježbe

Uvod u da'vu

 

IV

 

 

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vj.

 

PON

09. IV

II

Teorija nastave vježbe

Uvod u IKC od 10,45 (3 časa)

 

IV

IKC na Balkanu (3 časa)

 

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 10.IV

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnovi hadisa

 

IV

Humana ekologija

Hadis II

Fikh I

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

 

SRI

11.IV

II

Osnovi hadisa

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

IV

 

Metodika isl. vjer. I

Engleski j. I

Humana ekol. vježbe od 14,00

VI

Fikh II

Sociologija

Metodika isl. vjer. II od 11,30 -12:15  sati

ČET 12.IV

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

 

IV

Fikh I

Hadis II

Metodika isl. vjer. I od 11,30 do 12,15

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II

Arapski jezik kroz praksu vježbe

Metodika I vježbe od 17,30 sati

PET

13.IV

II

Opća psihologija vježbe

Uvod u da'vu

Teorija nastave od 16 sati

IV

 

 

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vj.

 

PON

16. IV

II

Uvod u IKC vježbe

Uvod u nauku akaida

Teorija nastave vježbe

IV

Hadis II

IKC na Balkanu vježbe

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 17.IV

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Metodika isl. vjer. I

Fikh I

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

Metodika isl. vjer. II

SRI

18.IV

II

Osnovi hadisa

Osnove morf. ar. j.

 

IV

 

Metodika isl. vjer. I od 10,45

Engleski j. I

Humana ekol. vježbe od 14,00

VI

Fikh II

Sociologija

Metodika isl. vjer. II od 11,30-12:15 sati

ČET 19.IV

II

Osnovi hadisa

Uvod u nauku akaida

 

IV

Fikh I

Hadis II

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

 

Arapski jezik kroz praksu vježbe

Metodika II vježbe od 17,30 sati

PET

20.IV

II

Opća psihologija vježbe

Uvod u da'vu

 

IV

 

 

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vježbe

 

PON

23.IV

II

Teorija nastave vježbe

Uvod u IKC od 10,45 (3 časa)

 

IV

IKC na Balkanu 3 časa

 

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO

24.IV

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Hadis II

Fikh I

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

Metodika isl. vjer. II od 12,15-13:00

SRI

25.IV

II

Osnovi hadisa

Uvod u nauku akaida

 

IV

 

Metodika isl. vjer. I

Engleski j. I

Humana ekol. vježbe od 14,00

VI

Fikh II

Sociologija

Savremena fikhska pitanja

ČET

26.IV

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

Osnovi hadisa

IV

Fikh I

Hadis II

Metodika isl. vjer. I od 11 30 do 12,15

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II

Arapski jezik kroz praksu vježbe

Metodika I vježbe od 17,30 sati

PET

27.IV

II

Opća psihologija vježbe

Uvod u da'vu

Teorija nastave od 16 sati

IV

 

 

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vježbe

 

SUB

28.IV

II

Uvod u IKC vježbe

Uvod u nauku akaida

Teorija nastave vježbe

IV

Fikh I

IKC na Balkanu vježbe

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

ČET

03.V

II

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

Osnovi hadisa

 

IV

Metodika isl. vjer. I

Hadis II

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Savremena fikhska pitanja

Metodika isl. vjer. II

Metodika II vježbe od 17,30 sati

PET

04.V

II

Uvod u da'vu

Uvod u nauku akaida

Opća psihologija vježbe

IV

Metodika isl. vjer. I od 9 sati

Fikh I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vj.

Metodika isl. vjer. II

SUB

05.V

II

Osnove morf. ar. j.

Osnovi hadisa

 

IV

Hadis II

Engleski j. I

 

VI

Fikh II

Arapski jezik kroz praksu vježbe

 

 

 

 

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu