Raspored predavanja - maj 2012. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Petak, 04 Maj 2012 08:46

 

 

 

08 - 09,30

10 - 11,30

11,30 -13,00

13.30-15.00

PON 07.05.

II

Uvod u IKC vježbe

Osnovi hadisa

Uvod u nauku akaida

Teorija nast. vježbe od 16 sati

IV

 

IKC na Balkanu vježbe

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 08.05.

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Hadis II

Fikh I

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

Savremena fikhska pitanja

SRI

09.05.

II

Osnovi hadisa

Uvod u nauku akaida

 

IV

 

Metodika isl. vjer. I

Engleski j. I

Humana ekol. vježbe od 14,00

VI

Fikh II

Sociologija

Metodika isl. vjer. II

ČET 10.05.

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

 

IV

 

Hadis II

Metodika isl. vjer. I 11,30 do 12,15

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II od 09 sati

Arapski jezik kroz praksu vježbe

Metodika II vježbe od 17,30 sati

PET

11.05.

II

Opća psihologija vježbe

Uvod u da'vu

Teorija nastave od 16,00 sati

IV

 

 

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vj.

 

PON

14.05.

II

 

 

 

IV

 

 

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

 

 

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 15.05.

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnovi hadisa

 

IV

Humana ekologija

Hadis II

Fikh I

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

 

SRI

16.05.

II

Osnovi hadisa

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

IV

 

Metodika isl. vjer. I

Engleski j. I

Humana ekol. vježbe od 14,00

VI

Fikh II

Sociologija

Metodika isl. vjer. II od 11,30 -12:15  sati

ČET 17.05.

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

 

IV

Fikh I

Hadis II

 

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II

Arapski jezik kroz praksu vježbe

Metodika I vježbe od 17,30 sati

PET

18.05.

II

Opća psihologija vježbe

Uvod u da'vu

 

IV

Fikh I

Metodika isl. vjer. do 10,45

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vj.

 

SUB

19.05.

 

Teorija nastave vježbe

Uvod u IKC od 10,45 (3 časa)

 

 

IKC na Balkanu

IKC na Balkanu do 10.45

 

 

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

 

PON

21.05.

II

Uvod u IKC vježbe

Uvod u nauku akaida

Teorija nastave vježbe

IV

Hadis II

IKC na Balkanu vježbe

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 22.05.

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Metodika isl. vjer. I

Fikh I

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

Metodika isl. vjer. II

SRI

23.06.

II

Osnovi hadisa

Osnove morf. ar. j.

 

IV

 

Metodika isl. vjer. I od 10,45

Engleski j. I

Humana ekol. vježbe od 14,00

VI

Fikh II

Sociologija

Metodika isl. vjer. II od 11,30-12:15 sati

ČET 24.05.

II

Osnovi hadisa

Uvod u nauku akaida

 

IV

Fikh I

Hadis II

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

 

Arapski jezik kroz praksu vježbe

Metodika II vježbe od 17,30 sati

PET

25.05.

II

Opća psihologija vježbe

Uvod u da'vu

Teorija nastave od 16 sati

IV

 

 

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vježbe

 

PON

28.05.

II

Teorija nastave vježbe

Uvod u IKC od 10,45 (3 časa)

 

IV

IKC na Balkanu 3 časa

 

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO

29.05.

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Hadis II

Fikh I

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

Metodika isl. vjer. II od 12,15-13:00

SRI

30.05.

II

Osnovi hadisa

Uvod u nauku akaida

 

IV

 

Metodika isl. vjer. I

Engleski j. I

Humana ekol. vježbe od 14,00

VI

Fikh II

Sociologija

Savremena fikhska pitanja

ČET

31.05.

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

Osnovi hadisa

IV

Fikh I

Hadis II

Metodika isl. vjer. I 11,30 - 12,15

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II

Arapski jezik kroz praksu vježbe

Metodika I vježbe od 17,30 sati

PET

01.06.

II

Opća psihologija vježbe

Uvod u da'vu

 

IV

 

 

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vježbe

 

 

 

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu