Biblioteka

BIBLIOTEKA

Neupitna je uloga i značaj kvalitetno opremljene biblioteke u nastavno-istraživačkom procesu, kao što je teško zamisliti bilo koju ozbiljnu odgojno-obrazovnu ustanovu bez dobro opremljene biblioteke. Rukovođen tim postulatima, Islamski pedagoški fakultetu Bihaću je permanentno radio na tome da obezbijedi adekvatan prostor i obogati knjižni fond svoje biblioteke.

Cilj je studentima, profesorima i saradnicima kao i drugim korisnicima pružiti bogat i raznovrsan sadržaj bibliotečkih jedinica koje pomažu u duhovnom, emotivnom, zdravstvenom, poslovnom i društvenom rastu i razvoju.

PROSTOR BIBLIOTEKE

Biblioteka Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću u sklopu institucije postoji od njenoga osnivanja, u smislu prikupljanja knjižnog fonda na jednome mjestu. Njenome uređenju posvećeno je više pažnje preseljenjem u novu zgradu. Zapremina prostorija u kojima je smještena naša biblioteka iznosi 80 m2, u što je uvrštena i čitaonica.

KNJIŽNI FOND

Biblioteka IPF-a danas broji više od 8.000 bibliotečkih jedinica. Publikacije su na bosanskom, engleskom, arapskom, turskom i njemačkom jeziku. Korisnicima su na usluzi:

  • udžbenici
  • stručna literatura
  • časopisi
  • arhivska zbirka sa nekoliko stotina diplomskih i magistarskih radova

Početkom 2018. godine obezbijeđen je organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacijski sistem, odnosno postojanje tzv. „virtualne biblioteke“.

 

Kontakt: