Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, u subotu, 13. maja 2023. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održana je VI naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Porodica i slobodno vrijeme - izazovi i perspektive“, a centralna tema konferencije bila je “Podizanje kvalitete porodičnog života”.

Islamski pedagoški fakultet (IPF) u Bihaću u subotu (26.03.2022.) bio je domaćin V naučno - stručne konferencije s međunarodnim učešćem, pod nazivom “Savremeni izazovi i unaprijeđenje kvalitete nastave islamske vjeronauke u osnovnom i srednjem obrazovanju”. Centralna tema konferencije bila je unaprijeđenje kvalitete nastave islamske vjeronauke (izazovi, problemi i rješenja).