Međunarodna saradnja

Islamski pedagoški fakultet promovira razne oblike saradnje, uključujući učešće u međunarodnim projektima, programima i asocijacijama, a poseban naglasak se stavlja na međunarodnu mobilnost. Univerzitet u Bihaću postiže dobre rezultate na planu motivacije studenata, kao i nastavnog i nenastavnog osoblja za učešće u programima razmjene. Ne samo da akademska  razmjena predstavlja međunarodnu aktivnost od posebnog značaja za Univerzitet, nego omogućava i našim studentima i našim uposlenicima da razmijene primjere dobre prakse sa kolegama iz cijelog svijeta, obogate svoju biografiju i upotpune svoja znanja kroz rad s kolegama, zajedničke projekte i radove te da nastave svoje usavršavanje.
Do sad smo imali uspješnu saradnju s Islamskim univerzitetom primijenjenih nauka u Roterdamu (Holandija), a redovni smo izbor studenata iz Turske koji rado dolaze na naš Fakultet i slušaju nastavu sa našim studentima. Naši studenti su do sada bili na studentskoj razmjeni na univerzitetima u Portugalu, Španiji i Poljskoj.

Erasmus+ i Mevlana projekti razmjene su dugoročne investicije našeg kadra, ali i jedan od najboljih načina promocije IPF-a izvan granica Bosne i Hercegovine.

Univerzitet u Bihaću ima potpisane ugovore o međunarodnoj saradnji sa desetinama univerziteta u svijetu a naš Fakultet ima potpisan ugovor o saradnji sa nekoliko srodnih fakulteta, od kojih ističemo teološke fakultete u regiji i Katoličku akademiju u Gracu.

Tim za međunarodnu saradnju na Fakultetu prati i redovno izvještava o aktuelnim pozivima za studente i osoblje te očekujemo porast broja razmjena na godišnjem nivou.