Emina Alešević

viši asistent

alesevic.emina@gmail.com

Emina Alešević

Emina Alešević, rođena je 19.9.1989. godine u Bosanskoj Krupi. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Bužimu, nakon čega 2008. godine upisuje I ciklus studija na Odsjeku

za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 2011. godine stiče zvanje Bachelora pedagogije. 2013. na istom Odsjeku stiče zvanje Magistra pedagogije.

U periodu od 2012. do 2021. zaposlena na poziciji pedagoga u Osnovnoj školi Bužim u Bužimu.

Dobitnica je prve nagrade za najinovativnijeg stručnog saradnika u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, u organizaciji COI Step by Step Sarajevo.

2021. godine, Odlukom Senata dobija Izbor u zvanje višeg asistenta za oblast Pedagogija, na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.

Trenutno je student trećeg ciklusa studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Dodatna usavršavanja:

2020, Bihać, Uvjerenje o prisustvu seminaru, Profesionalno sagorijevanje kod stručnih saradnika, pedagoga i psihologa – sagorijevanje kod školskih pomagača, Odgojno-obrazovni rad u odjeljenskoj zajednici, Uvođenje inovacija u rad stručnih saradnika, eTwinning – umrežavanje stručnih saradnika savremenim načinima komunikacije, Smjernice i hodogram aktivnosti u slučajevima napuštanja škole, Udruženje pedagoga Unsko-sanskog kantona

2019, Bihać, Uvjerenje o prisustvu seminaru, Suvremene didaktičke strategije poučavanja, Planiranje počinje od kraja: ciljevi poučavanja i ishodi učenja, Udruženje pedagoga Unsko-sanskog kantona

2019, Cazin, Uvjerenje o stručnom usavršavanju, Od saradnje ka partnerstvu sa roditeljima, Profil učenika po socijalnom modelu, JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona

2018, Bužim, Certifikat, Za učešće na obuci: procjena spremnosti djece za polazak u školu i učešće u longitudinalnom istraživanju koje se realizuje od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona uz podršku organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Save the Children

2018, Bihać, Certifikat, za učešće u radionici Emocionalni izazovi u odgojno-obrazovnom radu, Bosanska knjiga, Sarajevo

2018, Bužim, Certifikat, Eksperimenti i praktična primjena u razrednoj nastavi; Pametni mobitel i internet u školama, IK NAM Tuzla, IK Vrijeme Zenica

2017, Bužim, Certifikat, Ko se boji korupcije još? Mi ne!, Za uspješno realiziran čas i posjedovanje teoretskog i praktičnog znanja o etici i prevenciji korupcije u obrazovnom sistemu, Infohouse i OKC Banja Luka

2017, Bihać, Certifikat, za učešće na treningu Ko se boji korupcije još? Mi ne!, Infohouse, OKC Banja Luka

2017, Certifikat, za učešće na seminaru, Eksperiment u razrednoj nastavi, Preduslovi za stvaranje inkluzivnog odjeljenja, IK NAM Tuzla, IK VRIJEME Zenica

2017, Bihać, Potvrda, za učešće u programu jednodnevnog savjetovanja na temu „Građansko obrazovanje – ishodi učenja, prevencija vršnjačkog nasilja i ostalih oblika nasilnog i ekstremnog ponašanja“, CIVITAS

2016, Bosanska Krupa, Certifikat, za učešće na seminaru, Tipovi ličnosti osnovnih škola, kao organizacijske kulture u težnji ostvarenja vlastite autentičnosti, IK NAM Tuzla, IK VRIJEME Zenica

2016, Bosanska Krupa, Certifikat, za učešće u Radionici o pitanjima rodne ravnopravnosti za pedagoge/pedagogice, OSCE, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK

2016, Bihać, Certifikat, za učešće na seminaru, Digitalizacija u nastavi, IK Bosanska knjiga, Microsoft BiH

2015, Bosanska Otoka, Certifikat, za učešće na seminaru, NPP i kompetencije učenika, IK NAM Tuzla, IK VRIJEME Zenica

2014, Bihać, Certifikat, za učešće na seminaru, Praktična primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona, SIDA, UNICEF u BiH

Certifikat, za učešće na prezentaciji Opisno ocjenjivanje prema Bloomovoj taksonomiji u prvoj trijadi devetogodišnjeg obrazovanja, IK NAM Tuzla, IK VRIJEME Zenica