Haris Veladžić

viši asistent

haris.veladzic@ipf.unbi.ba

Haris Veladžić

Haris Veladžić je rođen 01.09.1989. godine u Bihaću. Nakon osnovnog obrazovanja kojeg je stekao u Bužimu, upisuje medresu „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu, koju je završio 2008. godine, kao učenik generacije. Dodiplomski studij, smjer islamska telologija završio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu gdje mu je zbog rezultata ostvarenih tokom studija dodjeljeno priznanje „Srebrena značka“ Univerziteta u Sarajevu. Drugi ciklus studija, pod mentorstvom doc. dr. dr. Orhana Jašića je okončao na istom fakultetu, na Katedri za akaid, tesavvuf i uporedne religije, te stekao zvanje Magistar islamskih nauka.
Od 2013. do 2022. godine obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima u Medžlisu IZ Bužim (džemat Varoška Rijeka). Zbog rezultata postignutih u procesu mektebske pouke dodjeljeno mu je Priznanje Medžlisa IZ Bužim, 2018. godine.
2020. godine imenovan je za rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva bihaćkog.
Od akademske 2015/2016. godine angažovan je kao spoljni saradnik na Islamskom pedagoškom fakultetu, a od kraja 2021/2022. akademske godine zaposlen je na istom fakultetu, kao viši asistent za naučnu oblast Islamsko vjerovanje i komparativne religije. Također, povremeno je angažovan na obavljanju asistentskih poslovima pri Katedri za akaid, tesavvuf i uporedne religije Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.