Previous Next

Asistentica IPF-a učestvovala na naučnoj konferenciji o ljudskim pravima

Na nedavno održanoj naučnoj konferenciji pod nazivom "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti", održanoj u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Mostaru, jedan od učesnika bila je i asistentica Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, mr.sc. Anita Ramulić Mujkić.

Magistrica Ramulić Mujkić, saradnica na pravnim predmetima i sekretar IPF-a, na pomenutoj konferenciji putem online platforme izložila je rad u koautorstvu s dr.sc. Jasminom Bešlagić, a na temu "Odgovornost štetnika i pravne posljedice osude za klevetu prema relevantnom zakonodavstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine". 

Pomenuta naučna konferencija održana je povodom 10. decembra, međunarodnog dana ljudskih prava, a aktivno učešće su - pored predstavnika bihaćkog - imali i nastavnici univerziteta iz Mostara, Zenice i Tuzle te drugi pravni stručnjaci iz nevladinog sektora i državnih institucija.

Izloženi radovi bit će publikovani u tematskom broju Godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.