Previous Next

Članovi džemata „Hidaje“ u posjeti IPF-u

ČLANOVI DŽEMATA „HIDAJE“ U POSJETI ISLASMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU
U sklopu studijskog putovanja članovi džemata „Hidaje“ posjetili su Islamski pedagoški fakultetu u Bihaću. Članovi džemata i polaznici mekteba Hidaje boravili su petodnevnij posjeti medresi "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu i tom prilikom prosjetili najvažnije kulturno-historijske znamenitosti. U cilju što boljeg upoznavanja polaznika mekteba sa kulturom i tradicijom BiH članovi džemata zajedno sa medresom "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" organizirali su niz aktivnosti i posjeta u svrhu očuvanja tradicionalnih vrijednosti naše države. Jedna od pomenutih aktivnosti bila je i posjeta Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću gdje su u ugodnoj atmosferi promovisane aktivnosti Islamskog pedagoškog fakulteta, upriličen obilazak institucije i druženje sa uposlenicima. Zahvaljujemo se članovima džemata „Hidajte“ na posjeti u nadi da će navedena posjeta postati tradicija u narednom periodu.