Dr.sc. Nedim Čirić objavio rad u Novom Muallimu

Doktor pedagoških nauka na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, Nedim Čirić, objavio je članak o organizaciji rada visokoškolskih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije COVID-19. Rad donosi pregled zaštitnih mjera poduzetih u svrhu prevencije širenja virusa unutar ovih ustanova te načine organiziranja i održavanja nastave tokom proteklog perioda. 

Analiziran je rad visokoškolskih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici te Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Utvrđeno je da su visokoškolske ustanove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uspješno odgovorile izazovima sa kojima su bile suočene te da su kroz reorganizaciju rada i uspostavljanje elektronskog obrazovanja ne samo realizirale postavljene obrazovne ciljeve nego i osnažile kompetencije univerzitetskih nastavnika, kao i studenata.

Rad dr. sc. Nedima Čirića objavljen je u novom broju časopisa "Novi Muallim", časopisa za odgoj i obrazovanje i dostupan na ovom linku.