Previous Next

Gosti i stručnjaci iz prakse na online nastavi

Online nastava ima svoje i prednosti i nedostatke, a mi se kao visokoškolska institucija trudimo da maximalno iskoristimo njene prednosti i pogodnosti. Smatramo da je ovo idealna prilika za goste predavače, jer više ne postoji problem fizičke blizine, a studentima pružamo mogućnosti da se kroz njihova predavanja upoznaju sa praktičnim radom, budući da su u ovoj situaciji spriječeni obavljati sociopedagošku praksu.
Mirsada Abdić i Fatima Čajlaković Mešanović bile su gošće u okviru predmeta Socijalna skrb ciljanih grupa. Mirsada Abdić kao svršenica našeg fakulteta na Odsjeku za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb upisuje master studij u Ljubljani na Odsjeku za socijalni rad gdje nakon magistriranja dobiva posao u struci u Centru za socijalni rad Ljubljana. Ona je studente upoznala sa svojim radom koji se ogleda u pružanju podrške i pomoći azilantima/migrantima koji borave na području Republike Slovenije. Fatima Čajlaković Mešanović radi u Udruženju „Medica“ Zenica već sedam godina kao socijalni pedagog. Ona radi u tretmanu sa ženama i djecom koja su žrtva porodičnog nasilja i žrtvama trgovine ljudima.
U okviru predmeta Tretman djece i mladih sa poremećajem u ponašanju studenti su imali priliku da se kroz predavanje magistrice psihologije Amire Mustafić upoznaju sa radom Prihvatnog centra Duje (Doboj Istok). Ona im je govorila o domu za mlade koji se nalazi u okviru spomenutog centra i tretmanu djece i mladih s poremećajem u ponašanju. Apsolventi su ovaj semestar trebali obavljati praksu u Prihvatnom centru „Duje“, a zbog nastale situacije ostaju uskraćeni za istu. Ipak, potrudili smo se da im na ovaj način predstavimo sve ono sa čime bi se oni susreli odlaskom na teren u Doboj Istok.
Na predmetu Tretman ovisnika gost predavač je bio bivši korisnik usluga komune „Izlaz“ koja se nalazi u Ilijašu (Sarajevo). Kroz njegovo izlaganje studenti su imali priliku upoznati se sa njegovom životnom pričom iz koje su mogli izvući mnoge životne pouke. Osim njega gost predavač bila je i magistrica socijalne pedagogije Emina Babić koja radi u Zavodu za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona koja je studente upoznala sa opisom poslova socijalnog pedagoga u tretmanu sa ovisnicima.
U okviru predmeta Socijalni rad sa starijim osobama gosti predavači bili su: gospođa Hatidža Selimović (74) koja je studentima predstavila mnoge društvene aktivnosti iz perioda kada je ona bila djevojka i na kraju je studentima uputila mnogobrojne savjete pune mudrosti. Predavanje je bilo interaktivno i zabavno. Drugi gost predavač bila je Almedina Silić, uposlenica doma za osobe treće životne dobi Vita Nostra u Bihaću i svršenica našeg fakulteta na Odsjeku za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Almedina je studentima predstavila rad institucije i opise poslova koje ona obavlja kao socijalni pedagog.