Previous Next

Hfz. Nedim Botić uspješno odbranio magistarski rad na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

Hfz. Nedim Botić je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću uspješno odbranio magistarski rad pred komisijom u sastavu: dr. Fuad Sedić, redovni profesor, predsjednik, dr. Šefik Kurdić, redovni profesor, mentor i član, i dr. Osman Ramić, profesor emeritus, član. Tema magistarskog rada bila je „Elementi koncepta emocionalne inteligencije u praksi Muhammeda, a.s.“. Odbrana ovog magistarskog rada upriličena je u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta Bihać, a Komisija je rad ocijenila najvišom ocjenom, preporučivši autoru da rad publicira.

-Kandidat je rad obradio s punom naučnom zrelošću i odgovornošću. Prilikom izrade rada pokazao je zrelost i samostalan pristup u primjeni metodologije znanstveno-istraživačkog rada. Koristim priliku da napomenem kako je Nedim Botić najbolji student s kojim se ponosimo. On je na dodiplomskom studiju imao prosjek 9,58, a na drugom ciklusu je imao prosjek 9,75. Ovaj rad je veoma značajan prilog znanstveno-istraživačkoj analizi jezika islamske terminologije na bosanskom govornom području – kazao je prof. dr. Fuad Sedić, član Komisije.

-Emocionalna inteligencija je ustvari naša svijest o samim emocijama. Dakle, prvo trebamo spoznati sebe i svoje stanje, a onda da učimo kako sebe da regulišemo i samoregulišemo. Emocije treba usmjeriti u pozitivnom i konstruktivnom smjeru. U radu su navedeni načini na koje islam utječe na usvajanje pozitivnih vještina, te kako gleda na teže emotivne reakcije kao što su srdžba i tuga. U tom smislu je i hadis 'Ko se od vas naljuti, neka šuti' i to je hadis koji je meni dosta puta u životu pomogao - kaže hafiz Botić.

Hafizu Botiću ispred kolektiva Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću želimo sve najbolje u daljnjem napredovanju i karijeri.