IPF u Bihaću objavio tematski Zbornik radova

Naučna istraživanja posljedica globalne pandemije korona virusa nameću se kao imperativ ekspertima iz različitih oblasti. Empirijski pristup mogućim posljedicama vanrednog stanja u cijelom svijetu temelji se na ispitivanjima ekonomskih, psihosocijalnih i općenito promjena u društvima pogođenim zarazom.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, pored svoje humane misije da educira, poučava i usmjerava iz vjerske, duhovne, kao i iz pedagoške perspektive, nastoji doprinijeti i publikacijama koje se odnose na aktuelne društvene promjene. Jedan od načina bio je i izdavanje tematskog Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću u kojem su sabrani radovi kroz koje su predstavljene i najvažnije aktivnosti tokom pandemije uzrokovane koronavirusom.

Gost urednik ovog posebnog izdanja Zbornika je dr.sc. Dijana Sulejmanović, a stručna predavanja, empirijska istraživanja i tematska obraćanja studentima, kolegama iz struke, društvenoj zajednici uopće, sabrana su u nadi da će dobiveni podaci i podijeljena iskustva olakšati prihvatanje i razumijevanje izazova s kojim se svijet u ovim trenucima suočava.

Tematsko izdanje Zbornika obuhvata ukupno osam radova, od kojih su dva empirijska, a šest stručnih radova čiji su autori saradnici Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću - dr.sc. Vildana Aziraj Smajić, dr.sc. Šejla Bjelopoljak, dr.sc. Sena Družić i dr.sc. Senajid Zaimović te profesori IPF-a dr.sc. Muharem Štulanović, dr.sc. Fuad Sedić te dr.sc. Hajrudin Hodžić.

Prema riječima dekana ove ustanove, dr,sc. Hajrudina Hodžića, izdavanje tematskog Zbornika tek je jedna od brojnih aktivnosti IPF-a u cilju očuvanja mentalnog zdravlja tokom pandemije, a neizostavno je da će IPF u Bihaću nastaviti svoje aktivno uključivanje u društvena dešavanja kroz naučno-istraživački rad i aktivnosti usmjerene na prevenciju štetnih i dugoročnih posljedica promjena i iskušenja kroz koje čovjek svakodnevno prolazi.