Ispitni rok za oktobar 2009. godine

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Broj: 01-587-334-253/09    

Datum: 01.10.2009.                                                                                

I S P I T N I   R O K

za OKTOBAR akademske 2008./2009. godine

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

SRI

07.10.

2009.

Arapski jezik I   13:30

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik II   13:30

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik kroz praksu  13:30

(doc. dr. Mejra Softić)

 

 

Demokracija i lj. prava  13:30

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

 

 

Osnovi informatike   14:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

ČET

08.10.

2009.

 

Fikh I   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Fikh II   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Bosanski jezik I   14:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   14:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   14:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Hadis I   16:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II   16:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

 

Sira   16:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Engleski jezik I   17:30

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Engleski jezik II  17:30

(prof. dr. Enisa Kadunić)

PON

12.10.

2009.

Akaid   13:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

 

Tjelesni odgoj   13:30

(prof. dr. Nijaz Skender)

Tefsir I   13:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   13:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Savr. fikhska pitanja   13:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

 

Humana ekologija   13:30

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Sociologija   13.30

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

Kiraet I   15.00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   15.00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Da'va II    14:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Opća pedagogija   16:30

(doc. dr. Fehim Rošić)

Školska pedagogija   16:30

(doc. dr. Fehim Rošić)

 

UTO

13.10.

2009.

Da'va I   13.30

(doc. dr. Izet Terzić)

Savremene ideologije  13.30

(doc. dr. Izet Terzić)

 

Opća psihologija   15.00

(prof. dr. Osman Ramić)

Razvojna psihologija   15.00

(prof. dr. Osman Ramić)

Edukacijska psihologija   15.00

(prof. dr. Osman Ramić)

 

* Prijava ispita može se obaviti uz predočenje uplatnice i indexa u Studentskoj službi od 02. do 06. oktobra 2009. godine.

 

*Za predmete Uvod u isl. filozofiju, Uvod u isl. kulturu i civilizaciju i Islamska kultura i civilizacija na Balkanu organizovaće se ispiti ukoliko bude odgovarajući broj kandidata.

* Ispiti za predmete Teorija nastave, Metodika  islamske  vjeronauke I i II  će se organizovati naknadno. 

 

 

Studentska služba IPF-a u Bihaću

ispiti_icon2.gif