Ispitni rokovi za JANUAR-FEBRUAR 2010. godine

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Broj: 01-900-549-351/09    

Datum: 23.12.2009.                                                                                

I S P I T N I   R O K

za JANUAR akademske 2009./2010. godine

 

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

PON

25.01.

2010.

Sira   09:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Savremene ideologije  12:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Demokracija i lj. prava  09:00

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

Hadis I   09:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II   09:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Arapski jezik kroz praksu  12:30

(doc. dr. Mejra Softić)

UTO

26.01.

2010.

Arapski jezik I   09:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik II   09:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Uvod u isl. filozofiju    09:00

(doc. dr. Nusret Isanović)

Akaid   12:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Fikh I   10:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Savr. fikhska pitanja   12:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

SRI

27.01.

2010.

Kiraet  I   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Engleski jezik II  09:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Da'va I   12:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Engleski jezik I   09:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Fikh II   12:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

ČET

28.01.

2010.

Bosanski jezik I   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju   08:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

Islamska kultura i civilizacija na Balkanu   08:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

Sociologija   12:30

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

PON

01.02.

2010.

Opća pedagogija   15:30

(doc. dr. Fehim Rošić)

Školska pedagogija   15:30

(doc. dr. Fehim Rošić)

Da'va II    09:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Opća psihologija   12:30

(prof. dr. Osman Ramić)

Humana ekologija   12:30

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Edukacijska psihologija   12:30

(prof. dr. Osman Ramić)

UTO

02.02.

2010.

Tefsir I   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Osnovi informatike   09:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

Teorija nastave   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjer. I   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjeron. II   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

 

 

 

 

 

* Prijave ispita  obaviti od 05. do 20. januara 2010. godine, uz predočenje uplatnice i indexa u Studentskoj službi.

* Radi eventualnih promjena ispitnih termina preporučuje se konsultvanje web stranice Fakulteta ili Stud. službe na tel. 228161.

 Prodekan za nastavu 

  prof. dr. Sulejman Topoljak

 

 

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Broj: 01-900-549-351/09    

Datum: 23.12.2009.                                                                                

I S P I T N I   R O K

za FEBRUAR akademske 2009./2010. godine

 

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

PON

08.02.

2010.

Sira   09:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Savremene ideologije  12:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Demokracija i lj. prava  09:00

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

Hadis I   09:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II   09:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Arapski jezik kroz praksu  12:30

(doc. dr. Mejra Softić)

UTO

09.02.

2010.

Arapski jezik I   09:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik II   09:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Uvod u isl. filozofiju    09:00

(doc. dr. Nusret Isanović)

Akaid   12:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Fikh I   10:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Savr. fikhska pitanja   12:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

SRI

10.02.

2010.

Kiraet  I   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Engleski jezik II  09:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Da'va I   12:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Engleski jezik I   09:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Fikh II   12:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

ČET

11.02.

2010.

Bosanski jezik I   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju   08:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

Islamska kultura i civilizacija na Balkanu   08:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

Sociologija   12:30

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

PON

15.02.

2010.

Opća pedagogija   15:30

(doc. dr. Fehim Rošić)

Školska pedagogija   15:30

(doc. dr. Fehim Rošić)

Da'va II    09:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Opća psihologija   12:30

(prof. dr. Osman Ramić)

Humana ekologija   12:30

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Edukacijska psihologija   12:30

(prof. dr. Osman Ramić)

UTO

16.02.

2010.

Tefsir I   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Osnovi informatike   09:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

Teorija nastave   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjer. I   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjeron. II   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

 

 

 * Prijava ispita može se obaviti uz predočenje uplatnice i indexa u Studentskoj službi do 04. februara 2010. godine.

* Moguće su izmjene na  rasporedu te je neophodno praćenje promjena ispitnih termina.

                                                                                                            Prodekan za nastavu

                                                                                                     prof. dr. Sulejman Topoljak

ispiti_icon2_thumb.gif