Ispitni rokovi za SEPTEMBAR 2012. godine

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI

I ROK

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

PON

03.09.

2012.

Uvod u nauku akaida 09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Fikh I   11:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Savr. fikhska pitanja   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Osnovi tefsira 09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Metodika  isl.   vjeron. II   12:00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

UTO

04.09.

2012.

Uvod u IKC   08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

IKC  na Balkanu   08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

Uvod u isl. filozofiju    10:00

(prof. dr. Nusret Isanović)

Uvod u učenje Kur'ana   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Osnovi informatike   14:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

SRI

05.09.

2012.

Osnove morfosintakse arapskog j.

(prof. dr. Mejra Softić) 08:00

Arapski jezik II   08:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik kroz praksu  15:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Fonet. i uvod u morf. ar. j.   15:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Humana ekologija   12:00

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Demokracija i lj. prava  09:00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

ČET

06.09.

2012.

Opća psihologija   08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Edukacijska psihologija   08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Bosanski jezik I   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   11:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   12:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

PON

10.09.

2012.

Osnovi hadisa   08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II   08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Religijska pedagogija 13.30

Tehnika pisanja nauč. rada 10.00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

 

Sociologija   10:00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

UTO

11.09.

2012.

Teorija nastave   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjeron. I   08:00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Da'va II    10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Sira   08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Savremene ideologije  10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Dokimologija 08.00

SRI

12.09.

2012.

Uvod u da'vu 08:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Engleski jezik I   14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Fikh II   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Opća pedagogija   10,00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Školska pedagogija   10,00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Engleski jezik II  14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

 

II ROK

PON

17.09.

2012.

Uvod u nauku akaida 09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Fikh I   11:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Savr. fikhska pitanja   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Osnovi tefsira 09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Metodika  isl.   vjeron. II   12:00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

UTO

18.09.

2012.

Uvod u IKC   08:00  (22.09.2012.)

(doc. dr. Aladin Husić)

IKC  na Balkanu   08:00  (22.09.2012.)

(doc. dr. Aladin Husić)

Uvod u isl. filozofiju    10:00 (27.09.2012.)

(prof. dr. Nusret Isanović)

Uvod u učenje Kur'ana   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Demokracija i lj. prava  08:00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

SRI

19.09.

2012.

Osnove morfosintakse arapskog j.

(prof. dr. Mejra Softić) 08:00

Arapski jezik II   08:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik kroz praksu  15:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Fonet. i uvod u morf. ar. j.   15:00

(prof. dr. Mejra Softić)

Humana ekologija   12:00

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Osnovi informatike   14:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

ČET

20.09.

2012.

Opća psihologija   08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Edukacijska psihologija   08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Bosanski jezik I   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   11:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   12:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

PON

24.09.

2012.

Osnovi hadisa   08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II   08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Religijska pedagogija 13.30

Tehnika pisanja nauč. rada 10.00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

 

Sociologija   10:00

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

UTO

25.09.

2012.

Teorija nastave   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjeron. I   08:00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Da'va II    10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Sira   08,00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Savremene ideologije  10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Dokimologija 08.00

SRI

26.09.

2012.

Uvod u da'vu 08:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Engleski jezik I   14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Fikh II   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Opća pedagogija   10,00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Školska pedagogija   10,00

(doc. dr. Nusreta Kepeš)

Engleski jezik II  14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

*Rok prijavljivanja ispita u I roku je od 27. do 29. augusta, a u drugom  od 10.  do 12. septembra 2012. g.

 

Bihać, 13.07.2012.                                                                            Studentska služba IPF-a u Bihaću