Konferencija "Islamsko obrazovanje u jugoistočnoj Evropi"

Od od 23. - 25. Oktobra 2009. godine, Institut za islamsku pedagogiju na Univerzitetu u Beču u suradnji sa Institutom za filozofiju, vjersko pravo i kulturu, organizovao je po prvi put međunarodnu konferenciju pod nazivom „Islamsko obrazovanje u jugoistočnoj Evropi", Pozivajući se na izvještaj organizacije za ljudska prava, (International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) objavljen u martu 2005. godine broj muslimana u Evropskoj uniji se procjenjuje na više od dvadeset miliona. Prezentacija muslimana u Evropi predstavlja poseban izazov za aktualnu politiku i društvo kao i sve veći broj muslimana i džamija. Broj učenika koji uzimaju učešće na vjeronauci u javnim školama predstavlja također izazov za politiku i ekonomiju kao i za zakonodavca. Novim proširenjem Evropske unije povećava se pritisak na aktualnu politiku u cilju razvitka novog koncepta za integraciju muslimanske manjine. Države kao Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska (sa izuzetkom Albanija, Bosna i Hercegovina i Turska-gdje su muslimani autohtono stanovništvo) koje već vijekovima žive sa muslimanskim manjinama su faktički prisiljene da definišu novu poziciju naspram religija.

Posebno značenje u ovom procesu zaslužuje odgoj i obrazovanje muslimanske mladeži u jugoistočnoj Evropi, koji treba da povežu nadolazeće generacije muslimana sa evropskim identitetom i modernim vrijednostima kao što su demokratija, ljudska prava i pluralizam u društvu. Islamsko obrazovanje i odgoj imaju zadatak pomoći i  pojasniti mlađim generacijama da je evropski identitet moguć u sekularnom, pluralističkom društvu u okviru otvorenog dijalogu sa vlastitom tradicijom. U ovom procesu posebnu ulogu ima zajednički rad i aktivnosti obrazovnih institucija u jugoistočnoj Evropi, sa ciljem da bi se pokušali pronaći odgovori na pitanja koje Evropa iz svoje sopstvene historije ne poznaje,  kao što su naprimjer:

  • Koje probleme i pitanja predstavlja zajednički život ljudi različitih religijskih shvatanja i kakvu ulogu u ovom procesu ima islamska pedagogija?
  • Na koji najbolji način je moguće etablirati islamsko obrazovanje i odgoj?
  • Kako je moguće uskladiti islamske vrijednosti sa modernim vrijednostima kao što su ljudska prava, pluralizam, demokratija, sloboda mišljenja itd.

Učesnici na konferencije „Islamsko obrazovanje u jugoistočnoj Evropi" su bili poznati pedagozi, historičari, doktori nauka kao i drugi predstavnici različitih islamsko-obrazovnih institucija iz država jugoistočne Evrope a pozivu su se odazvali i predstavnici iz: Albanije, BiH, Bugarske,  Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije, Turske kao i domaćini iz Austrije. Ovu medjunarodnu konferenciju je otvorio univerzitetski Prof. Dr. Ednan Aslan, koji je ujedno ponajviše zaslužan, sto je uopšte i došlo do ovog susreta a sve prisutne na samom početku je svojim uvodnim predavanjem toplo pozdravio Univ. Prof. Dr. Arthur Mettinger, vice rektor bečkog Univerziteta i zaželio da se svi pozvani i prisutni na ovoj trodnevnoj konferenciji lijepo i ugodno osjećaju.

Veoma interesantan uvodni govor povodom otvaranja ove trodnevne konferencije u svečanoj sali Glavnog Bečkog univerziteta izlagao je Reisu-u-ulema BIH dr. Mustafa ef. Cerić, koji je izuzetno dobro primljem od strane mnogobrojne publike.

Reisu-l-ulema dr. Ceric se  u okviru svoga boravks u Becu   izmedju ostalog susreo i sa  ministrom Vanjskih poslova republike Austrije Dr. Michael-om Spindelegger-om.

       

Ovu medjunarodnu konferenciju su svojim zanimljivim izlaganjima obogatili i predsjednik IVZ u Austriji, Anas Schakfeh, slovenački muftija dr. Nedžad Grabus, prof. dr. Ismet Busatlić, dekan FIN u Sarajevu. Prof. Dr. Mevludin Dudić, rektor Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, zatim Mirza ef. Mesić, zamjenik glavnog imama zagrebačke džamije u Hrvatskoj, Mujesira Zimić-Gljiva iz Bosne te prof. dr. Šerbo Rastoder iz Crne Gore. Asim Zubčević iz Sarajeva je moderirao nekoliko radnih sesija ove konferencije. Pored ovih predavača na ovoj medjunarodnoj konferenciji drugi dan prisutnima su se obratili; dr. Ramiz Zekaj iz Albanije, dr. Ali Pajazati iz Makedonije, dr. Xhabir Hamiti sa Kosova, prof. Hümeyra Karagözoglu iz Turske, dr. Sefer Hasanov iz Bugarske, prof. dr. L.D. Tanase iz Rumunije, prof. dr. Angeliki Ziaka iz Grčke. Mr. Zekerija Sejidini, inspektor za profesore isl. vjeronauke u bečkim gimnazijama i Univ. Prof. Dr. Richard Potz iz Austrije-Beč, koji je izlagao na temu: ´´Edukacija islamske religije u Austriji´´.

Na konferenciji su učestovali i Muharem ef. Stulanović, prof. Kiraeta i Fikha, koji je ujedno i dekan na Islamskom Pedagoškom Fakultetu u Bihaću, zatim dr. Zuhdija ef. Adilović, prof. Akaida i dekan  na Islamskom Pedagoškom Fakultetu u Zenici, zatim doc. dr. Suad Bećirović, rukovodilac PhD studija na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, Suljo Mustafić, predsjednik Odbora Islamske Zajednice u Baru i Ibrahim ef. Malanović, zamjenik muftije u Sloveniji.                    

Izeta Džidić, asistent na Institutu za pravnu filozofiju, vjerska prava i kulturu na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beču je svojim radom značajno doprijela  uspiješnoj realizaciji ove konferencije.

Na ovom skupu je takodjer bio i ambasador BiH u Austriji njegova ekselncija gosp. Haris Hrle, te novinar Dnevnog Avaza, kao i dopisnik Preporoda Muhammed ef. Velić, koji će nesumnjivo o svemu ovome napisati opširniji članak za novine Preporod.

Cilj konferencije je dakle bio predstavljanje islamskog odgoja i obrazovanja u zemljama jugoistočne Evrope i mogućnost realizacije nove naučne mreže (NETWORK).

Na kraju ćemo spomenuti i naše dvije malenkosti, koji smo hizmetili sve naše musafire za vrijeme njihovog boravka u Beču, u nadi da su svi gosti koji su prisustovali ovoj konferenciji bili zadovoljni sa našim gostoprimstvom.

Kenan Čorbić, rodom iz Banovića, u Beču završio studij pedagogije a trenutno je na postdiplomskom  Institutu za obrazovanje, naučne Pedagogije islamske vjeronauke, Filozofskog fakulteta na bečkom Univerzitetu. Trenutno je u pripremi da piše magistarski rad.

Ishak ef. Ahmetović, rodom od Teočaka, svršenik Islamskog Teološkog Fakulteta u Medini. Trenutno predaje vjeronauku u srednjim školama u Beču a uporedo s tim, zajedno sa Ibrahim ef. Jakupovićem obavlja džuma namaze i drži subotnja predavanja u džematu ´´Bosna´´ u Beču. 

 Kenan Čorbić i Ishak Ahmetović