Konkurs za upis studenata 2012/2013

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

Na osnovu Člana 149. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i odluke Upravnog odbora od 14. juna 2012. godine, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću  r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu studija na odsjek ISLAMSKA VJERONAUKA i po prvi put na odsjek SOCIJALNA PEDAGOGIJA I DUHOVNA SKRB

 

U novu akademsku 2012/2013. godinu Fakultet će upisati:

25 redovnih i 20 vanrednih studenata na ODSJEK ISLAMSKA VJERONAUKA i

30 redovnih i 30 vanrednih studenata na ODSJEK SOCIJALNA PEDAGOGIJA I DUHOVNA SKRB.

 

Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati muškog i ženskog pola koji nisu stariji od 23 godine, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola.

 

Za odsjek Islamska vjeronauka učenici generacije i učenici s odličnim uspjehom oslobođeni su prijemnog ispita, dok ostali prijavljeni kandidati polažu prijemni koji se sastoji od: 

  • testa općeg znanja i individualnog razgovora.

 

Za odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb samo učenici generacije su oslobođeni prijemnog ispita, dok ga ostali polažu, a on se sastoji od pismenog i usmenog dijela (test općeg znanja i intervju). Elementi koji će utjecati na formiranje bodovne liste kandidata za prijem su opći uspjeh u srednjoj školi i rezultati prijemnog ispita.

 

Uz prijavu  kandidati obavezno prilažu:

- prijavu na konkurs,

- diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

- uvjerenje o državljanstvu i

- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Prijave na konkurs za upis (sa naznakom za koji studijski odsjek) predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać, od 22. juna do 06. jula 2012. godine.

        

Prijemni ispiti će se održati 09. jula 2012. god., ponedjeljak u 11.00 sati, a rezultati prijemnih ispita biće objavljeni 3 dana kasnije.

 

Primljeni kandidati na odsjek Islamska vjeronauka, koji su završili srednju školu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom imaće besplatan smještaj i ishranu u Internatu Fakulteta.

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi Fakulteta,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

                                                                          

Sekretarijat Fakulteta