Lista primljenih kandidata za studij na Islamskom pedagoškom fakultetu na drugom prijemnom roku

PRELIMINARNA LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU NA DRUGOM PRIJEMNOM ROKU

  

Odsjek za islamsku vjeronauku

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (redovni studij)

  • Mušić (Hidajet) Zejd
  • Kličić (Irfan) Eldin

 

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (vanredni studij)

  • Šabić (Sifet) Ilhan
  • Duranović (Šerif) Emin
  • Hrustić (Nezir) Mujo
  • Karaga (Sabahudin) Mehmed
  • Mehmedović (Muhamed) Salahudin
  • Mehmedović (Muhamed) Bakir

 

 

Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb

Primljeni kandidati na Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb (redovni studij)

  • Nuhanović (Muhammed) Merjem

Primljeni kandidati na Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb (vanredni studij)

  • Terzić Pupalović (Izet) Rahima

Napomena: Detaljne informacije o terminima upisa biće objavljene na web-stranici Fakulteta.