Previous Next

Na IPF-u održano predramazansko savjetovanje

Na Islamskom pedagoškog fakultetu u Bihaću je održano redovno predramazansko savjetovanje za glavne imame i rukovodioce aktiva u okviru Islamske zajednice; Odjela za brak i porodicu, Mreže mladih i Odjela za društvenu brigu Muftijstva bihaćkog.

Na samom početku izraze dobrodošlice i uvodni dio je predstavio mr. Haris-ef. Veladžić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje, a zatim se obratio muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, govoreći o tome kolika je privilegija pozivati u vjeru i koliko je važno koristiti slobodan prostor koji se nudi u prezentaciji vjere.

"Briga o džematlijama i stanje njihove vjere ili kako su naši alimi govorili "stanje njihovog znanja (ilmu-l hal)" je najveći emanet u izgradnji zdravog džemata, a potom i društva u cjelini. U prezentaciji vjere nema vakuma. Ako mi to ne učinimo, učinit će to neko drugi metodama koje su najčešće devijantne i destruktivne. Prije svega, mi imamo misiju, emanet, pa ako hoćete i privilegiju da pozivamo ljude u vjeru i na činjenje dobra." - istakao je muftija Kudić.

Nakon muftije Kudića, na temu "Metode motivacije vjernika za ibadet u mjesecu ibadeta" izlagao je prof. dr. Hajrudin Hodžić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. On je govorio iz perspektive konzumenta vjerskih aktivnosti u našim džamijama tokom ramazana i predstavio konkretne preporuke za neke aktivnosti tokom ovog mubarek mjeseca.

"Smatram da imami sa značajnim iskustvom u imamskom poslu mogu biti najbolji izlagači na ovakvim seminarima. Zadaća imama i medžlisa, prije svega, je da se pripremi kvalitetan ambijent vjernicima da mogu provesti ovaj mubarek mjesec u lijepom i ugodnom ambijentu. Činjenica je da okolnosti u kojima živimo, sve ristrikcije kojima smo izloženi, psihički nas opterećuju. Sve džematske aktivnosti bi trebale imati za cilj da psihički rasterete vjernike, da razgale njihove duše i da im pomognu da ostvare svoju duhovnu puninu." poručio je dekan Hodžić¸

Istaknuto je da je Islamska zajednica položila ispit kada je u pitanju realizacija aktivnosti u toku pandemije. Detaljnu analizu organizacije vjerskih aktivnosti na području Islamske zajednice u toku pandemije je predstavio Mensur-ef. Pašalić, rukovodilac Odjela za džemat i imamet pri Upravi za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH. Također, na savjetovanju je predstavljena detaljna informacija o prikupljanju zekata i njegovoj distribuciji koju je predstavio Vehid-ef. Arnaut, rukovodilac Ureda za zekat. On se posebno fokusirao na distribuciju zekata putem Ureda za društvenu brigu, gdje je predstavio vrlo zapažen prikaz o korisnicima ovog fonda i količini izdvajanja za razne kategorije konzumenata.

Na kraju ovog dijela savjetovanja se obratio i Ismail-ef. Smailović, koji se zahvalio domaćinu na gostoprimstvu i na veoma dobroj saradnji u proteklom periodu u svim aktivnostima koje su sprovodili u saradnji sa Upravom za vjerske poslove.

"Želim odati priznanje našim imamima koji danas nisu s nama zbog pandemije, ali vas molim da im prenesete ove poruke reisu-l-uleme i muftije da smo ponosni na njih kako su moderirali do sada i da tragaju za modalitetima da podižemo ljestvicu kvalitete u vanrednim okolnostima. I čini se da je usud tog bosanskog čovjeka, pa i muslimana na ovom prostoru, da najkvalitetnije iz sebe izrazi u vanrednim situacijama." - poručio je direktor Smajilović.

Promocija zbornika hutbi

U drugom dijelu ovog savjetovanja upriličena je promocija zbornika hutbi, kojeg je priredila Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH. Zbornik je objavljen prije nekoliko mjeseci u izdanju izdavačke kuće El-Kalem, a sadrži pedeset i četiri hutbe, koje su plod znanja, iskustva i životne prakse alima i hatiba sa područja cijele Islamske zajednice. Ovaj zbornik su promovisali mr. Meho-ef. Šljivo, rukovodilac Odjela za hatabet, vaz i iršad Rijaseta IZ u BiH i mr. hafiz Amir-ef. Mahić, glavni imam Medžlisa IZ Kozarac i jedan od autora u ovom zborniku.

Mr. Meho Šljivo je govorio o izazovima s kojima se današnji čovjek susreće i bez obzira na brojne olakšice kada je u pitanju komunikacija, ipak je današnji čovjek usamljen i otuđen, što su u cjelosti shvatile vlade nekih zemalja uvodeći ministarstva i uredbe o obaveznoj komunikaciji sa onima koji žive sami. Naglasio je da oni koji se obraćaju vjernicima moraju zadovoljiti brojne paramtetre i obratiti pažnju na sve ono što čini govor korisnom, zanimljivom, pametnom i mudrom porukom.

"Ibn Arabi je govorio da gledamo Boga sa oba oka; jednim okom Boga vidimo kao transcedentnog, nedodirljivog, delekog, a sa drugim okom Boga gledamo kao voljenog, bliskog, kao našeg prijatelja sa onim velikim "P". Na isti način je neopodno gledati i na našu društvenu stvarnost. Pokušajte da gledate na sve ove društvene fenomene sa kojima se suočavamo, ali gledajte i sa svojim srcem. Našem čovjeku je potrebno da ga razumijemo i da ga osluhnemo. Možda taj čovjek s vana izgleda moćno i jako, ali kada samo malo raskrijete te perde, vidjet ćete da njemu zapravo nešto ozbiljno nedostaje." - rekao je mr. Šljivo.

Mr. hafiz Amir-ef. Mahić je u svome izlaganju analizirao zbornik sa mnogo aspekata napominjući da se radi o zborniku koji je prvjenac u smislu institucionalne brige za promociju hutbe i podrške hatibima na terenu.

"Autori u ovom zborniku su iz različitih struktura hatibskog poziva. Međutim, najveći broj autora dolazi iz reda imama i smatram da je to jedna od najznačajnijih karakteristika ovog zbornika. Također, ovaj zbornik je obuhvatio autore iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, iz domovinskih zemalja i dijaspore. Zato ćete u zborniku naći različite poglede; kako neko od tamo gleda na ovamo i obratno, kako neko iz manjem bh entiteta gleda na neku zbilju, a kako neko iz centra gleda na istu stvar, što je vrijednost i ovog zbornika i naše zajednice u cjelini, da cijenimo različite poglede kao bogatstvo." - poručio je Amir-ef. Mahić.

Sastanak predstavnika Uprave u Muftijstvu bihaćkom

Prije samog održavanja Savjetovanja, predstavnici Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH na čelu sa direktorom Ismail-ef. Smajilovićem su posjetili Muftijstvo bihaćko i o aktuelnim temama razgovarali sa muftijom bihaćkim hafizom Mehmed-ef. Kudićem i njegovim saradnicima, te razmijenili mišljenja o brojnim aktuelnim temama u Islamskoj zajednici, a posebno na prostoru Bihaćkog muftiluka. Iskazano je poštovanje i podrška muftiji Kudiću za napore koje ulaže na podizanu kvaliteta vjerskog života na ovom prostoru naše domovine i na brojnim projektima na kojima trenutno radi.