Previous Next

Nahlina prezentacija na IPF-u

Danas u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta uposlenice CEI Nahle, Senida Karasalihović, zamjenica direktorice i Elma Begić, kreativna urednica imale su priliku studenticama našeg fakulteta predstaviti Centar Nahla i programe koje nude mladima. Kako se i bliži stručna praksa studenata četvrte godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi ova prezentacija je bila odlična podloga za praksu koja ih očekuje. Islamski pedagoški fakultet je nedavno potpisao Memorandum saradnje sa CEI Nahla i time svojim studentima osim formalnog obrazovanja kroz saradnju sa navedenim centrom pružio i prilike za neformalno obrazovanje koje je u današnjem vremenu također izuzetno važno. U CEI Nahla studenti imaju priliku da se priključe raznim kursevima, obukama, radionicama, volontiranju, odnosno imaju priliku za lični rast i razvoj kako u privatnom tako i u budućem poslovnom segmentu.