Najbolje tek dolazi - motivacioni video

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja viši asistenti na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, dr.sci. Nedim Čirić i mr.sci. Dijana Sulejmanović, u suradnji s jednom od najmlađih bh. glumica Esmom Hotić pripremili su kratki motivacioni video s porukama kako se osjećati bolje, ali i biti bolje.

Čuvajte mentalno zdravlje sebe i drugih i pogledajte video poruku Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.