Previous Next

Nova knjiga u izdanju Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

U izdanju Islamskog pedagoškog fakulteta objavljena je knjiga „Islamska pravna terminologija u okrilju arapskog jezika“ autora doc. dr. Hajrudina Hodžića, profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.

Kao što i sam naslov kaže, knjiga tretira islamsku pravnu terminologiju, njen nastanak i razvoj u okviru arapskog jezika.

U recenziji doc. dr. Hakije Kanurića, između ostalog, stoji:

Djelo koje je pred nama tretira tematiku nedovoljno prezentiranu u našem podneblju iako je potreba za njom odavno prisutna.

Paralelno razvoju bilo koje znanosti razvija se i poseban jezik, koji riječima daje posebna značenja, različita od onih osnovnih lingvističkih značenja, iako među njima postoji čvrsta veza. To je jezik stručnih termina, koji imaju za cilj da ukažu  na  precizno određeno i strogo dogovoreno značenje ne ostavljajući prostor špekulacijama i sporednim asocijacijama. Upravo stoga, preduvjet razumijevanja bilo koje znanosti je poznavanje njene terminologije, jer termini su sredstvo i alat komunikacije na stručnim i naučnim poljima.

Uvaženi autor ovog vrijednog djela, doktor Hajrudin Hodžić, nudi tematski sinhroniziranu znanstvenu studiju o terminologiji islamskog prava eksplicirajući veoma bitna pitanja vezana za nju.

Autor je pri izradi ovog rada konsultovao brojnu, ali probranu literaturu, koja mu je omogućila da temeljito istraži i kvalitetno elaborira teorijske spoznaje vezane za predmetnu tematiku. Posebno je bitno istaknuti da je autor obogatio ovaj rad rječnikom islamskih pravnih termina i njihovom analizom.

To su samo neke odlike ovog djela koje će uveliko olakšati istraživačima da nađu odgovor na nedoumice u pogledu terminologije koja se koristi u islamskoj literaturi uopćeno a posebno onoj koja se bavi islamskim pravom. Obzirom da na južnoslavenskim jezicima ne postoji priručnik ili rječnik koji na jednom mjestu obuhvata i eksplicira najznačajnije islamske pravne termine, ovo djelo zavređuje da se nađe u biblioteci svakog muslimana našeg govornog područja a naročito onih koji nastoje dublje razumjeti islamsko pravo.

Biografija autorahajrudin_hodzic

Hajrudin Hodžić rođen je 1977. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio je 1992. godine u Stuparima, općina Kladanj. Srednjoškolsko i visoko obrazovanje stječe u Damasku (Sirija), gdje završava i postdiplomski studij. Magistarski rad je odbranio na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Doktorski studij uspješno okončava na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju krajem 2014. godine.

Aktivni je član Udruženja „Život“ iz Bihaća od njegovog osnivanja. Člаn je Redаkcije Zbornikа rаdovа Islаmskog pedаgoškog fаkultetа u Bihаću, a nekoliko godina i glavni urednik istoimenog zbornika. Učesnik je brojnih konferencija, okruglih stolova i seminаrа iz oblasti islamskih nauka, аrаpskog jezikа i osigurаnjа kvаlitete.